Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi - Szturo Marek - ebook + książka

Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi ebook

Szturo Marek

0,0
54,00 zł

Opis

Współczesny rynek finansowy stwarza szerokie możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych, poprzez różnorodne instrumenty finanso­we. Inwestycje są jednakże obarczone różnym poziomem ryzyka. W rezultacie można osiągnąć wysoki zwrot z poczynionych inwestycji, ale również utracić zainwestowany kapitał. Inwestor indywidualny może inwestować swoje środki samodzielnie na rynku finansowym lub też poprzez pośredników finansowych, wśród których najbardziej znaczący są inwestorzy instytucjonalni, w tym firmy zarządzające aktywami finansowymi (firmy asset manage­ment).


Niniejsza książka jest jedną z pierwszych prób podjęcia obszernej i kompleksowej analizy rynku usług zarządzania aktywami finansowymi. Zawiera defi­nicję i klasyfikację działalności asset management i jej umiejscowienie w strukturze rynku finansowego. Autor przedstawił największe rynki zarządzania aktywami na świecie oraz poświęcił szczególną uwagę na ukazanie rynku polskiego, prezentując dane empiryczne oraz wnioski wynikające z obserwa­cji i badań, z uwzględnieniem sytuacji załamania i dekoniunktury na rynkach finansowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF