Rozliczanie akcji promocyjnych. Opodatkowanie i ewidencja -  - ebook

Rozliczanie akcji promocyjnych. Opodatkowanie i ewidencja ebook

0,0
75,98 zł

lub
Opis

W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy stosują
różnego rodzaju preferencje cenowe w postaci rabatów, premii pieniężnych,
sprzedaży premiowej czy programów lojalnościowych. Brak szczególnych
regulacji podatkowych w zakresie tych działań o charakterze marketingowo-
-promocyjnym powoduje wiele wątpliwości co do sposobu ich opodatkowania
oraz ujęcia w księgach.

Z książki dowiesz się:
w jaki sposób udokumentować akcje promocyjne, aby wydatki z nimi związane
móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
jak skonstruować akcję promocyjną, żeby nie powodowała powstania przy-
chodu po stronie klienta,
jak należy opodatkować sprzedaż za złotówkę ,
czy premie pieniężne powinno się zaliczyć do przychodów podatkowych, czy
też należy pomniejszyć o ich wartość koszty uzyskania przychodów,
jak prawidłowo dokumentować premie pieniężne,
jak należy ewidencjonować faktury korygujące odnoszące się do rabatów,
w jaki sposób sprzedawca i nabywca powinni wprowadzić do ksiąg rachunko-
wych rabat, premię pieniężną i sprzedaż premiową.

Opracowanie zawiera praktyczne porady wyjaśniające zasady ewidencji i opodat-
kowania różnego rodzaju akcji promocyjnych, opatrzone licznymi przykładami,
oraz odpowiedzi na pytania.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur ra-
chunkowych oraz księgowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB