Wydawca: Goneta Kategoria: Nauka i nowe technologie Język: polski Rok wydania: 2014

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Relacje w antropocenozie - Patryk Daniel Garkowski

Traktat filozoficzny o relacjach wśród ludzi. Autor jako pierwszy chyba w dziejach ludzkiej cywilizacji przenosi ekologiczne zależności w społeczeństwie, tłumacząc relacje między ludzkimi zachowaniami w opcji makro w społeczeństwach, jak i mikro w tak zwanym zaciszu domowego ogniska.

Antropocenoza reguluje środowisko biocenozy, w którym człowiek wykorzystuje przyrodę i rolnictwo dla własnych celów jako podstawową strategię ekologiczną różniąc się od innych przedstawicieli fauny dużą integracją i zdolnością do samoregulacji przy wykorzystaniu dostępnych mu narzędzi i innych środków.

 

Autor wysunął dużo głębsze i dalej wybiegające wnioski niż tylko traktowanie jednostki ludzkiej jako faunę wykorzystującą do swoich celów przyrodę i rolnictwo. Przeprowadził analizę działania antropocenozy, biorąc pod uwagę elementy składowe, mogące kształtować ludzki byt dzięki kontaktom i współżyciu z innymi człekokształtnymi. Jego szczegółowość, mimo skondensowanej wersji pracy, wyjaśnia i pomaga zrozumieć zależności powstające w różnych skupiskach ludzkich na różnych poziomach cywilizacji. Wyjaśnia nam nasze zachowania przy użyciu naukowych pojęć.

Opinie o ebooku Relacje w antropocenozie - Patryk Daniel Garkowski

Fragment ebooka Relacje w antropocenozie - Patryk Daniel Garkowski

Relacje w antropocenozie

Patryk Daniel Garkowski

Copyrights to:

Wirtualne Wydawnictwo „Goneta” Aneta Gonera

www.goneta.net

ul. Archiwalna 9 m 45

02-103 Warszawa

 

 

Korekta: Anna Czyżewska

 

 

 

Okładka: Katarzyna Jackiewicz

 

 

 

Redakcja: Aneta Gonera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-83-63783-56-3

 

 

 

 

Wydanie 1

 

 

 

 

Warszawa, 25 sierpnia 2014

 

 

 

 

 

 

Tekst w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody wydawnictwa „Goneta” Aneta Gonera.

Konwersja do epub A3M Agencja Internetowa

Relacyjność

Praca niniejsza tłumaczy neutralne, pozytywne i antagonistyczne modele komunikacji u populacji ludzkich. W tym traktacie filozoficzno-socjologicznym wdrażam na grunt nauk społecznych zależności ekologiczne, które dynamicznie i bezproblemowo wkraczają do sfery kultury.

Pisanie o ludziach jako o gatunku zwierzęcym będzie równoznaczne z podkreśleniem związku człowieka z przyrodą. Jednocześnie przemyślenie każdego zdania stanowi sztukę wyrażania własnego intelektu. Ekologiczne mechanizmy uważam za wyjątkowo ciekawe.

Układ nerwowy człowiekowatych nadał im naczelną pozycję, dzięki czemu występują w roli fauny nadrzędnej. Nadal to idzie w parze ze statycznym pojawianiem się antagonistycznych relacji: drapieżniczych, postaw rywalizacyjnych, amensalistycznych, neutralnych komunikacji oraz korzystnych związków: protokooperacji, komensalizmów, mutualizmów.

Nurt biologiczny

Reprezentuję nurt naturalny w kwestii naukowego podejścia do zachowań człowieka, to znaczy uznaję nasz najcudowniejszy gatunek za przedstawiciela fauny i zwracam dostateczną uwagę na rolę genów w behawiorze. Interpretuję kulturowe dokonania cywilizacji jako defragmentację biologiczną oraz jestem świadom istnienia atrybutów wiecznych — pewnych zachowań stale towarzyszących ludziom, których nie da się wyeliminować. Człowiek przejawia zachowania typowe dla organicznego świata i biocenoz. Zbudowane przez niego antropocenozy to kompleksy kryjówek dopasowanych, nowoczesnych, z częstym występowaniem zhierarchizowanych struktur objawiających się typowością zwierzęcą. Wszystkożerni człowiekowaci mają możność prawie doskonałej transformacji środowiska i nierzadko występują u nich aktywności stadne. Zakleszczeni są w zależnościach ujemnych, nawiązują relacje obopólnie korzystne... Owe kontakty interpersonalne powinny być wynikiem dopasowania, czyli wpasowania faunicznego.

Dzieło filozoficzno-socjologiczne