Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej - Sarnat-Ciastko Adrianna - książka

Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej książka papierowa

Sarnat-Ciastko Adrianna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Dr Adrianna Sarnat-Ciastko
adiunkt Zakładu Psychopro?laktyki, członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Wydziału Pedagogicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, pełnomocnik Rektor AJD ds. tutoringu, tutor. Autorka m.in. monogra?i Tutoring w polskiej szkole oraz kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych. Redaktorka publikacji Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajdują się: edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej, edukacja alternatywna oraz personalizacja kształcenia.

Oryginalność tej pracy polega nie tylko na podjęciu problematyki związanej z tutoringiem
jako stosunkowo nową i mało znaną w Polsce metodą pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale też na osadzeniu części badań w perspektywie edukacyjnej analizy transakcyjnej, a więc również relatywnie „niszowej” koncepcji psychologicznej mającej zastosowanie w pedagogice. […] Autorka […] ukazała w pełni swoje przygotowanie merytoryczne dotyczące analizy transakcyjnej oraz metodologiczne w zakresie prowadzenia badań ilościowych. […] Pracę, mimo jej szczegółowości, wielowątkowości i obszerności, dobrze się czyta, co najlepiej świadczy o opanowaniu przez Autorkę – na wysokim poziomie – sztuki pisania prac naukowych.

Dr hab. Dorota Pankowska
prof. UMCSStrategia badań przyjęta przez Autorkę […] pozwoliła czytelnikowi na zapoznanie się z sytuacją tutoringu w Polsce, a także poprzez analizę różnic między grupami posługującymi i nieposługującymi się tą metodą umożliwiła ukazanie jej pozytywnych efektów. […] Adrianna Sarnat-Ciastko wykazała znajomość obszernej literatury przedmiotu, umiejętność stawiania pytań badawczych i hipotez, przyjęła trafną strategię badań i bardzo starannie opracowała ich wyniki. Szczególnym walorem pracy jest stworzenie własnych metod badawczych na podstawie przyjętej teorii analizy transakcyjnej.

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Liczba stron: 296

Format (wymiary): 16.0x23.0

ISBN: 9788365705426

Wydanie: 1