Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne - Katarzyna Czyżewska, Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś - ebook

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne ebook

Katarzyna Czyżewska, Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś, Natalia Łukawska, Karol Piekarczyk

0,0
127,00 zł

Opis

Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy art. 52–64 ustawy, opierając się na doświadczeniu autorów i orzecznictwie sądów oraz uwzględniając aktualną wykładnię stosowaną przez organ nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, czyli przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W opracowaniu można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jakim przypadku można przyjąć, że reklama leku wprowadza w błąd;
  • jak ściśle należy interpretować pojęcie zgodności reklamy z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
  • kiedy przekaz dotyczący leku nie będzie w ogóle uznany za reklamę;
  • czy i w jakim zakresie można sponsorować konferencje, zjazdy i kongresy naukowe kierowane do osób upoważnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Wyjaśnienie tych zagadnień ma fundamentalne znaczenie dla osób zaangażowanych w tworzenie materiałów reklamowych dla szeroko rozumianej branży farmaceutycznej lub ich akceptację przed emisją czy dystrybucją.

W książce zaprezentowano przegląd wielu kluczowych decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zarówno tych stwierdzających naruszenie prawa, jak i tych umarzających postępowanie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego. Będzie przydatna także dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR firm farmaceutycznych oraz pracowników agencji reklamowych i domów mediowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF