Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Regulamin pracy ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Zabezpieczenie: watermark

Opis ebooka Regulamin pracy -

Regulamin pracy jest aktem, który ustala zasady organizacji i porządku w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Podczas kontroli inspektorzy często jednak spotykają regulaminy pracy zupełnie niedostosowane do specyfiki danej firmy – po prostu przepisaną z Kodeksu pracy i rozporządzeń całą masę niepotrzebnych przepisów. A Regulamin pracy z punktu widzenia pracodawcy to bardzo ważny dokument. Ze względów praktycznych powinien on być więc sformułowany tak, aby faktycznie spełniał swoją funkcję.

Dlatego też precyzyjnie należy określić w nim wymagania wobec pracowników, wzajemne prawa i obowiązki – co znacznie ułatwi potem ich egzekwowanie. Wydanie takiego regulaminu zabezpieczy też firmę przed popełnieniem wykroczeń przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna.

Sprawdź więc, jak napisać prawidłowy i praktyczny dla Twojej firmy Regulamin pracy.

Zagadnienia dotyczące regulaminu pracy omówiliśmy w 8 rozdziałach:

 1. Wprowadzenie regulaminu pracy
 2. Organizacja pracy
 3. Czas pracy
 4. Wynagrodzenie za pracę
 5. Udzielanie urlopów
 6. Obowiązki bhp
 7. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 8. Przepisy końcowe


Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowo napisany Regulamin pracy to specjalne wydanie „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” jest dla Ciebie.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tym wydaniu specjalnym i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy. To pracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Oto przykłady zagadnień omówionych w tym specjalnym numerze:

 • Co zrobić, gdy związki zawodowe nie zgadzają się na regulamin zaproponowany przez pracodawcę?
 • Jak wprowadzić zmiany do regulaminu pracy?
 • Czy obowiązki pracodawcy i pracownika wystarczy przepisać z Kodeksu pracy?
 • Czy można pracownikom zakazać przebywania na terenie zakładu po godzinach pracy?
 • Czy w regulaminie można wprowadzić kilka różnych systemów czasu pracy?
 • Czy jeżeli w firmie nie pracuje się w nocy, trzeba określać w regulaminie porę nocną?
 • Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia?
 • Czy można dopuścić w regulaminie pracy zgłaszanie urlopu na żądanie SMS-em?
 • Czy wystarczy zamieścić w regulaminie wyciąg z przepisów bhp?
 • Czy można w regulaminie przewidzieć inne kary niż te w Kodeksie pracy?

Opinie o ebooku Regulamin pracy -