Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych - Hanna Wolska - ebook + książka

Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych ebook

Hanna Wolska

0,0
149,00 zł

Opis

Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wykonanie przedmiotowych zadań, ale również zapewniających efektywne gospodarowanie środkami publicznymi pozostającymi w jej dyspozycji. Należą do nich zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Instytucje te są zarazem określonym mechanizmem obejmującym konkretne podmioty gospodarki z treścią zamówień, jak i zbiorem procedur umożliwiających realizację m.in. zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej.

W niniejszej pracy przedstawiony został zakres podmiotowy i przedmiotowy definicji spółki komunalnej oraz status spółki komunalnej w systemie zamówień publicznych. Praca objęła także problemy, które pojawią się w obszarze zamówień publicznych, będąc istotnymi z punktu widzenia samego prawa gospodarczego publicznego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne