Raport Dyrektora Szkoły. Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji. Nr 8/2014 - Opracowanie zbiorowe - ebook
Opis

Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o:

 

nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty

istotnych dla szkół regulacjach prawnych

aktualnych wydarzeniach w oświacie

hospitacjach

programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły

przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów

edukacji w Europie

orzecznictwie

 

Miesięcznik publikuje także odpowiedzi na aktualne pytania czytelników.

 

 

Korzyści

„Raport Dyrektora Szkoły” to niezbędna pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dzięki miesięcznemu serwisowi informacyjnemu:

 

będziecie zawsze na bieżąco ze zmianami prawnymi

zyskacie praktyczne przykłady i materiały pomocne w pracy

uzyskacie odpowiedź na nurtujące pytania

wzbogacicie swoją wiedzę z zakresu zarządzania w edukacji

 

Uwaga!

Jeśli zdecydujecie się Państwo wykorzystać nasz poradnik do:

 

organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,

przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

szkoleń rad pedagogicznych,

 

możecie zakupić go ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 rozp. MENiS z 29.03.2002 r. (DZU nr 46, poz. 430).

Autorzy

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą najlepsi specjaliści z MEN, CODN oraz praktycy– pedagodzy, psychologowie, prawnicy.
Autorzy: Elżbieta Goźlińska, Katarzyna Koletyńska, Ewa Preis, Elzbieta Wichrowska, Ewa Kedracka, Lucyna Korga, Jarosław Kordziński, Jerzy Śliwa

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0