Raport Dyrektora Szkoły. Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji. Nr 6/2015 - Opracowanie zbiorowe - ebook
Opis

Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o:

  • nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty
  • istotnych dla szkół regulacjach prawnych
  • aktualnych wydarzeniach w oświacie
  • hospitacjach
  • programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły
  • przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów
  • edukacji w Europie
  • orzecznictwie

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF