Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS - Trzpioła Katarzyna - ebook

Racjonalnie zaplanuj świadczenia socjalne z ZFŚS ebook

Trzpioła Katarzyna

0,0
24,48 zł

Opis

Pracodawcy, będący administratorami funduszu socjalnego muszą nie tylko zadbać o dokonanie odpisów i przekazanie środków na wyodrębniony rachunek, ale także racjonalnie i sprawiedliwie podzielić je między pracowników i ich rodziny – osoby uprawnione do świadczeń. Należy zatem zaplanować wcześniej, jaka część funduszu będzie przeznaczona na poszczególne rodzaje świadczeń. Warto poznać także konsekwencje przekazywania tych świadczeń w świetle najnowszego orzecznictwa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne