Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych - Kiziukiewicz Teresa - książka

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych książka papierowa

Kiziukiewicz Teresa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiono kompleksowo problemy rachunkowości: państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, jednostek non profit, podmiotów leczniczych, prowadzących działalność w różnorodnych formach organizacyjno-prawnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (ubezpieczycieli) oraz banków. Każdy rozdział rozpoczyna się od wskazania cech działalności, wywierających wpływ na model rachunkowości w jednostkach należących do danej grupy. Pozwoliło to zidentyfikować i wyeksponować specyficzne dla nich obszary rachunkowości i zaprezentować stosowane w nich rozwiązania ewidencyjno-obliczeniowe, a także ich obowiązki sprawozdawcze. Rozważania są poparte przykładami zadań wraz z rozwiązaniami, dzięki czemu korzystający uzyskuje zwarte źródło wiedzy o specyfice, podobieństwach i różnicach modeli rachunkowości funkcjonujących w omawianych grupach podmiotów gospodarczych.

Autorzy pracy są pracownikami naukowymi Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i pracowni Rachunkowości w Katedrze Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.Książkę warto polecić:• studentom kierunków ekonomicznych,• słuchaczom studiów podyplomowych,• osobom przygotowującym się do egzaminów na biegłych rewidentów bądź egzaminów uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,• profesjonalistom w dziedzinie księgowości.

Liczba stron: 258

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788320821246