Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 2 - Aldona Uziębło (red.) - ebook

Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 2 ebook

Aldona Uziębło (red.)

0,0
47,00 zł

Opis

Kolejny tom Prac Naukowych Młodych Ekonomistów to nadal obszar nauk społecznych, tym razem jednak ograniczony do dziedziny nauk ekonomicz­nych. Zmienność i dynamika współczesnej gospodarki są wyjątkowe w historii jej rozwoju. Przyczyn jest wiele, głównie wymienia się coraz bardziej swobodny przepływ ludzi, towarów, usług, technologii. Oznacza to także nieustanne zmiany w finansach, bankowości i rachunkowości, próby jak naj­lepszego odwzorowania zachodzących przemian, szukanie nowych rozwiązań w zakresie możliwości prezentacji wyników, dostosowywanie przepi­sów do innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Właśnie na tych trzech głównych elementach skupili się studenci z całej Polski w trakcie kolejnej konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „PROFIT", działające w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych; prace są w większości oparte na badaniach wła­snych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu rachunkowości, finansów i bankowości.

Monografia skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego; teoretycy dostrzegą możliwości badań w zakresie swoich zainteresowań naukowych, praktycy zaś zapoznają się z pomysłami, rozwiązaniami, usługami czy wreszcie interpretacjami aktów normatywnych, możli­wymi do zastosowania w zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF