Rachunkowość budżetowa - Winiarska Kazimiera, Kaczurak-Kozak Monika - książka

Rachunkowość budżetowa książka papierowa

Winiarska Kazimiera, Kaczurak-Kozak Monika

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:
• teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,
• tendencje międzynarodowe rachunkowości sektora publicznego,
• przykłady jednostek działających w formach instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych oraz państwowych funduszy celowych,
• zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych,
• specyfikę rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,
• korespondencje wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont,
• ewidencje pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
• zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
• kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
• zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami.

Liczba stron: 440

Format (wymiary): 23.8x16.8

ISBN: 9788381244305

Wydanie: 5