Pytania o wiarę - Roger Carswell - darmowy ebook

Pytania o wiarę ebook

Roger Carswell

3,7

Opis

 

Skąd wiemy, że Bóg istnieje? Czy nauka nie podważa Biblii? Jak Bóg, który jest miłością, może posłać ludzi do piekła? Czy istnieje reinkarnacja? Jak skończy się ten świat?

W „Pytaniach o wiarę” Roger Carswell – znany międzynarodowy ewangelista i autor książek – w rzeczowy sposób odpowiada na pytania często zadawane podczas jego wykładów. Książka zawiera odpowiedzi na 26 pytań dotyczących Boga, Biblii, Jezusa, chrześcijaństwa oraz przyszłości. Odpowiedzi autora – odwołujące się do Biblii – prowokują do myślenia i pozwalają spojrzeć na poruszane kwestie w świeży sposób.

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 61

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Pytania o wiarę

Roger Carswell

Pytania o wiarę

Text taken in part and used with permission from:Grill a Christian: Answers to tough questions about Christianity, God and the Bible

Copyright © 2012 Roger Carswell

Copyright for the Polish edition © 2012 LOGOS MEDIA

Tłumaczenie: Jarosław Jankowski, Irena Kanicka (pytania: 4, 5, 8, 12, 25, 26)

Redakcja: Jarosław Jankowski

Konwersja ebooka i redakcja techniczna: Zbigniew Szalbot

Cytaty z Pisma Świętego: Biblia © Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2005

Wydawca:LOGOS MEDIA

EPUB: ISBN 978-83-63837-24-2 MOBI: ISBN 978-83-63837-25-9

Patronat:

Spis treści

Strona redakcyjna

Wstęp

1. Kto stworzył Boga?

2. Skąd wiemy, czy Bóg istnieje?

3. Jaki jest Bóg?

4. Jak to możliwe, że Bóg miłości jest także Bogiem sędzią?

5. Dlaczego miałbym wierzyć Biblii?

6. Czy można wierzyć we wszystko, o czym mówi Biblia?

7. Czy Biblia nie jest pełna sprzeczności?

8. Dlaczego miałbym wierzyć relacjom spisanym wiele lat po opisywanych wydarzeniach?

9. Czy nauka nie podważa Biblii?

10. Jakie jest główne przesłanie Biblii?

11. Dlaczego Jezus zmarł na krzyżu?

12. Czy zmartwychwstanie Jezusa nie było mistyfikacją?

A. Uczniowie wykradli ciało

B. Przywódcy żydowscy wykradli ciało

C. Pogrążone w rozpaczy kobiety pomyliły grób

D. Jezus nie umarł, tylko zemdlał

13. Czym jest grzech?

14. Dlaczego Bóg nie usunie problemów?

A. Czy świat zawsze był miejscem cierpienia?

B. Czy cierpiąc człowiek ponosi karę za zło, którego się dopuścił?

C. Czy cierpienie nie ma sensu?

D. Czy to możliwe, że kataklizmy są Bożą karą za grzechy?

E. Dlaczego Jezus musiał cierpieć?

F. Czy kiedykolwiek nastanie sprawiedliwość?

G. Dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów?

H. Dlaczego niektórzy ludzie bezkarnie czynią zło?

I. Czy świat zawsze będzie miejscem cierpienia?

J. Jaka powinna być nasza reakcja na cierpienie?

15. Czy chrześcijaństwo nie jest kulą, którą podpierają się słabi?

16. Czy wszystkie religie prowadzą do Boga?

17. Czy religia nie jest kwestią osobistych preferencji? Czy szczerość nie jest najważniejsza?

18. Czy istnieje reinkarnacja?

19. Czy dobrzy trafiają do nieba, a źli do piekła?

20. Jak Bóg, który jest miłością, może posłać ludzi do piekła?

21. A co z tymi, którzy nie słyszeli Ewangelii?

22. Jak skończy się ten świat?

23. Czy można być chrześcijaninem i nie chodzić do kościoła?

24. Czy uczciwe życie nie wystarczy?

25. Czy chrześcijaństwo nie odbiera wolności?

26. Jak mogę zostać chrześcijaninem?

Polecane publikacje

Wstęp

Podróżuję po Wielkiej Brytanii i po świecie, mówiąc ludziom o Jezusie. Podczas tych podróży zauważyłem, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Biblię i Jezusa, słuchacze – niezależnie od miejsca – zadają te same pytania. Profesor na uniwersytecie i pijak w bramie pytają dokładnie o to samo. Zastanawiałem się nawet, czy profesor z uniwersytetu i pijak spod bramy nie są czasem tą samą osobą, tyle że spotkaną w innym dniu tygodnia.

Odpowiadanie na pytanie może być trudne, ale zadanie dobrego pytania wcale nie jest prostsze. W książce tej znajdziesz dobre, szczere pytania, które zadano mi w ostatnich latach. Źródłem moich odpowiedzi jest Biblia. Dlaczego opieram się właśnie na Biblii? Wyjaśniam to, odpowiadając na niektóre z pytań zawartych w tej książce.

Starałem się odpowiadać w zwięzły sposób. W przypadku niektórych pytań spodziewam się jednak, że osobom zadającym je zależy na bardziej wyczerpującej odpowiedzi, dlatego odpowiedziałem bardziej szczegółowo. Zakładam, że ta książka nie będzie czytana od początku do końca, ale że Czytelnicy będą wybierać interesujące ich tematy. To dlatego niektóre myśli zostały powtórzone w kilku różnych pytaniach.

Bóg nie ukrywa się! On chce, abyś Go znalazł. Zadawanie pytań dotyczących Boga oraz Jego istoty jest dobrą rzeczą. Mam nadzieję, że ta książka pomoże Ci poznać Boga. Biblia mówi, że każdy, kto z całego serca Go szuka, znajdzie Go.

Moje podziękowania kieruję do Jean Smith z Leicester, Ossie Ross z Long Crendon oraz Jonathana Carswell'a z Lancashire. Ich komentarze i uwagi bardzo pomogły mi w pracy nad tą książką.

1. Kto stworzył Boga?

Nikt nie oczekuje, że pies połączy się z internetem i będzie czytał serwis informacyjny. Nie dlatego, że informacji z serwisu nie da się zrozumieć, ale dlatego, że przekracza to możliwości psa. Podobnie jest z Bogiem – przekracza On nasze ludzie możliwości i nie jesteśmy w stanie w pełni Go zrozumieć. Nie możemy umieścić Go w laboratorium i poddać testom.

Bóg stworzył mężczyzn i kobiety na swoje podobieństwo. W rezultacie, potrafimy kochać, myśleć, wnioskować i cieszyć się przyjaźnią. Jesteśmy Jego dziełem, nie powinniśmy więc wpadać w pułapkę myślenia o Nim przez pryzmat naszych własnych wyobrażeń.

My jesteśmy ograniczeni, Bóg jest nieskończony i nieograniczony przestrzenią oraz czasem. My urodziliśmy się i pewnego dnia umrzemy, Bóg zaś nie ma początku i końca. Nie został stworzony przez kogoś lub przez coś. Nasz umysł nie potrafi tego ogarnąć, podobnie jak nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że gwiazdy są niepoliczalne a nasze ciała składają się z miliardów komórek. Wszystko, co znamy, rozpoczyna się i kończy, ale Bóg nie ma początku i nie będzie miał końca.

Biblia mówi, że Bóg to „Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna” (1 Tym. 6:15-16). Gdybyśmy byli w stanie w pełni Go zrozumieć, to albo On nie byłby Bogiem, albo my nie bylibyśmy ludźmi.

Istnieje pokusa, aby zredukować Wszechmocnego Boga do poziomu czegoś, co jesteśmy w stanie pojąć. To sedno bałwochwalstwa. To tworzenie boga na nasze własne podobieństwo – boga, nad którym będziemy mogli jakoś zapanować. Jeśli myślimy, że Bóg miał początek, to zakładamy, że jest istotą podobną do nas. Ale On jest większy od wszystkiego, co stworzył.

2. Skąd wiemy, czy Bóg istnieje?

Odpowiedź na to pytanie wpływa na całe nasze życie. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg objawił się nam na wiele sposobów. Dzięki Bożemu objawieniu możemy dowiedzieć się o Bogu wszystkiego, co jest nam potrzebne.

Jedna z ksiąg Biblii została napisana w celu wyjaśnienia chrześcijańskiego przesłania. Można ją znaleźć w Nowym Testamencie (który jest częścią Biblii). Nazywa się List do Rzymian. Na początku tej księgi czytamy: „To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” (Rzym. 1:19-20).

Cały świat wyraża wielkość Boga. Każdy projektant zostawia swój ślad na tworzonym przez siebie dziele. Tak samo jest z Bogiem. Niezależnie od tego, czy spojrzysz na złożoność ludzkiego ciała, na najdrobniejszą molekułę, na największą górę, czy na najmniejszą komórkę, każde z tych dzieł wymaga twórcy. Stworzenie potrzebuje stworzyciela.

Historia świata wydaje się kształtować w określony sposób – ma kierunek i cel. Patrząc na wszystkie światowe religie, zauważymy, że każda poszukuje Boga i wyraża potrzebę modlitwy. Prowadzi to do konkluzji, że istoty ludzkie mają wewnętrzną świadomość istnienia Kogoś, komu powinny okazywać posłuszeństwo. Niepokojąc się popularnością spirytyzmu, jogi, zen, chiromancji i podobnych filozofii, nie sposób nie zauważyć, że wszystkie one wyrażają odwieczną tęsknotę za Bogiem, charakteryzującą nas ludzi.

Jest w nas coś, co wskazuje na Boga. Generalnie, ludzie posiadają poczucie moralności. Od dzieciństwa dostrzegamy różnicę między dobrem a złem. Skąd się o niej dowiadujemy? Jest to nie tylko wpływ społeczeństwa, ale także część naszej natury. Biblia naucza, że Bóg obdarzył nas sumieniem. Jest ono jakby Jego pieczęcią, pozostawioną w naszych sercach. Niezwykłe jest to, że w obliczu problemów, w naturalny sposób zaczynamy wołać o pomoc do Boga. Sir Winston Churchill żartował: „Jeszcze nigdy nie widziałem ateisty w łodzi ratunkowej”.

Pytanie, które warto