Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia - Lenio Paweł - książka

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia książka papierowa

Lenio Paweł

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustalenie, czy regulacje prawne determinujące rodzaje publicznoprawnych źródeł finansowania zabezpieczają realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.
W książce znajdziesz m.in. informacje na temat:
- konstrukcji i charakteru prawnego składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczanych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia,
- ewolucji źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce,
- modeli ochrony zdrowia funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej - Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.
Z dokonanych w pracy ustaleń wynika, że struktura normatywna instytucji prawnofinansowych determinujących kształt publicznoprawnych źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a także część relacji zachodzących pomiędzy nimi nie zostały ukształtowane w sposób właściwy. Dokonywane zmiany w strukturze źródeł finansowania ochrony zdrowia mają jedynie charakter doraźny i nie powodują zwiększenia w istotny sposób nakładów pochodzących ze środków publicznych.
Autor uwzględnił w opracowaniu m.in.:
- regulacje wynikające z ustawy z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
- zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zmiany dotyczące pokrycia straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich likwidacji i przekształcenia,
- zmiany w zakresie funkcjonowania podmiotów działających w formie spółek kapitałowych, w których akcje bądź udziały posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Liczba stron: 508

Format (wymiary): 21.1x15.0

ISBN: 9788381243773

Wydanie: 1