Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta - Karczewska-Kamińska Natalia - książka

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta książka papierowa

Karczewska-Kamińska Natalia

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.:

- przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody,
- przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta,
- przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zapobieganiu im,
- problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego - konflikt interesów,
- sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej,
- transfuzja krwi u świadków Jehowy.
Przedstawiono regulacje prawa polskiego i wybranych zagranicznych porządków prawnych, zwłaszcza prawo common law (USA i Wielkiej Brytanii) oraz Francji. Uwzględniono liczne orzecznictwo, w tym wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także doktrynę polską i obcą.

Odrębne rozdziały zostały poświęcone ważnym zagadnieniom cywilistycznym, ściśle związanym z tematyką przymusu: kontrowersyjnej kwestii przyczynienia się pacjenta do szkody w razie odmowy zgody na leczenie oraz odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta.
Zwrócono także uwagę na karnoprawny i administracyjnoprawny przymus interwencji medycznych.

Liczba stron: 425

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788381244718