Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych - Kamil Federowicz - ebook

Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych ebook

Kamil Federowicz

0,0
110,00 zł

Opis

W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizowała m.in. przepisy dotyczące przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi oraz zawiera przepisy przejściowe mające wpływ na wskazane regulacje.

Opracowanie prezentuje także przyczyny wprowadzenia obowiązujących przepisów oraz klasyfikację przesłanek warunkujących zastosowanie każdego z trybów przesłuchań.

Publikacja omawia również:

  • zagadnienia dotyczące wpływu obecności oskarżonego na pokrzywdzonego lub świadka,
  • problematykę wyjścia na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania,
  • kwestie związane z przeprowadzeniem przesłuchania przez sąd niewłaściwy rzeczowo.

Adresaci:
Przedstawiono też standardy międzynarodowe i unijne ochrony małoletnich świadków oraz pełnoletnich świadków pokrzywdzonych określonymi typami czynów zabronionych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF