Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym - Magdalena Błaszczyk - ebook

Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym ebook

Magdalena Błaszczyk

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Książka zawiera kompleksową analizę obowiązujących regulacji materialnoprawnych, procesowych i egzekucyjnych odnoszących się do przepadku karnoskarbowego. W opracowaniu wykorzystano bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa sądów polskich. Uwzględniono też relewantne regulacje unijne i zasady konstytucyjne, które determinują rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę.
Na szczególną uwagę zasługują przedstawione konkretne rozwiązania problemów interpretacyjnych związanych z obowiązującymi przepisami, dotyczących m.in.:
? zakresu przepadku przedmiotów, w tym zwłaszcza owoców, narzędzi oraz opakowań,
? interpretacji przepisów regulujących domniemania prawne dotyczące przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstwa skarbowego,
? zakresu pojęcia korzyść majątkowa ,
? możliwości zabezpieczenia majątkowego wykonania środka zabezpieczającego przepadku przedmiotów,
? zakresu przepadku przedmiotów wykonywanego przez szczególne inne niż urząd skarbowy, urząd celny czy izba celna organy pozasądowe.
Uzupełnienie wywodu stanowi prezentacja wybranych koncepcji przyjętych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które determinują charakter i rozmiar odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony jako przestępstwo skarbowe.
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych, pracowników urzędów skarbowych i celnych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników naukowych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF