przemoc — pomoc socjalna - Marcin Bill - ebook

przemoc — pomoc socjalna ebook

Marcin Bill

0,0
2,02 zł

lub
Opis

Pomoc socjalna stanowi ważny element funkcjonowania rzeczywistości społecznej. Pracownik socjalny rzec można stoi na pierwszej linii frontu o walkę o dobro człowieka. Niniejsza krótka pozycja przedstawia istotne aspekty w tym zakresie.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 15

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Marcin Bill

przemoc — pomoc socjalna

© Marcin Bill, 2020

Pomoc socjalna stanowi ważny element funkcjonowania rzeczywistości społecznej. Pracownik socjalny rzec można stoi na pierwszej linii frontu o walkę o dobro człowieka. Niniejsza krótka pozycja przedstawia istotne aspekty w tym zakresie.

ISBN 978-83-8221-119-1

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Praca niniejsza podejmuje problematykę przemocy, która jest szczególnie negatywnym zjawiskiem w środowisku rodzinnym. Rodzina stanowi ostoję każdego z nas, miejsce w którym od najwcześniejszych lat życia podlegamy procesowi socjalizacji. Jest to podstawowa komórka społeczna. Zachowania dewiacyjne, które występują na szeroką skalę w rodzinach o charakterze patologicznym, oddziałują nie tylko na bezpośrednie ofiary przemocy, ale rzutują również na dzieci wychowujące się w takich rodzinach, a tym samym na funkcjonowanie następnych pokoleń. Zjawisko to stanowi szczególny przedmiot mojego zainteresowania, nie tylko z uwagi na kwestie etyczne i moralne, lecz również na problematykę interwencji i jej skuteczności. Należy zauważyć, iż w porównaniu do okresu poprzedniego, zwłaszcza w poprzednim systemie politycznym, współcześnie zaangażowanie państwa w rozwiązywanie przedmiotowego problemu jest znacznie głębsze. Również wiele organizacji pozarządowych uczestniczy w sposób aktywny w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc

Przemoc wobec dzieci i kobiet, które podlegają szczególnej ochronie prawnej stanowi jeden z istotnych problemów współczesnych. Do niedawna przemoc wobec członków rodziny stanowiła temat tabu. Zgodnie ze swego rodzaju podwójną obyczajowością w naszym kraju, gdzie dominowała kultura picia z akceptacją tego rodzaju zachowań, bicie było po cichu uznawane za rzecz normalną. Nawet, jeśli ktoś był świadkiem tego rodzaju działań, rzadko zdarzało się, aby interweniował. Winne temu były mechanizmy, które powodowały, iż sprawca rzadko stawał przed sądem, często jego zatrzymanie oznaczało iż wróci on do domu aby dokonać zemsty. Przez przemoc należy rozumieć, iż jest to: „siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne dokonane z użyciem fizycznego przymusu; gwałt.” Przemoc