Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej. - Ewa Szczęsna - ebook

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej. ebook

Ewa Szczęsna

0,0
16,00 zł

Opis

Nie ulega wątpliwości, że wraz z tomem „Przekaz digitalny” otrzymujemy nie tylko całość oryginalnie zaprojektowaną i umiejętnie zrealizowaną, ale także wizję nowocześnie uprawianego medioznawstwa budowaną na fundamencie semiotyki.

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski
Katedra Filmu, Telewizji i Nowych  Mediów
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania stanowiące podstawę książki, jak i ona sama mają  nowatorski i oryginalny charakter. O ile bowiem można spotkać, także i w Polsce, publikacje dotyczące ogólnych zagadnień cyberkultury i estetyki nowych mediów, to badania łączące perspektywę semiotyczną, semantyczną i komunikacyjną, wnikliwie analizujące i szeroko zarazem okoliczności wyłaniania się znaczeń w mediach cyfrowych, w zasadzie prawie dotąd nie zaistniały. Kompetentne, wnikliwe i wszechstronne ujęcie podjętej problematyki, aktualność przedstawionych rozważań i brak w polskim kontekście podobnego opracowania nakazują stanowczo rekomendować monografię do jak najszybszego wydania.

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Uniwersytetu  Łódzkiego

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF