Przedsięwzięcia inwestycyjne z sektora gospodarki wodno-ściekowej a ocena oddziaływania na środowisko - Paweł Grabowski - ebook

Przedsięwzięcia inwestycyjne z sektora gospodarki wodno-ściekowej a ocena oddziaływania na środowisko ebook

Paweł Grabowski

0,0
29,00 zł

Opis

Prowadzenie procesów inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej stawia regulacji ocen środowiskowych duże wymagania. W polskim porządku prawnym cechą procesów inwestycyjnych przedsięwzięć poddawanych ocenom środowiskowym jest ich wieloetapowość. Z tego powodu podmioty planujące inwestycje od początku procesu inwestycyjnego muszą spełniać wiele wymogów administracyjno-prawnych związanych z różnorodnymi ocenami środowiskowymi. W związku z tym istotny staje się temat ulokowania oceny oddziaływania na środowisko inwestycji sektora gospodarki wodno-ściekowej w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF