Opis

W pracy podjęto próbę holistycznego ujęcia funkcjonowania gabinetu stomatologicznego jako uczestnika rynku, wykorzystującego w swoim działaniu współczesne zdobycze nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, jako czynnika wpływającego na pozycję konkurencyjną podmiotu. Konieczne jest podkreślenie, że – dla opisania funkcjonowania gabinetu stomatologicznego na rynku – wykorzystano przede wszystkim tzw. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa (np. nurt behawioralny8, teorię biologiczną – z imperatywem ciągłego uczenia się, teorię biznesu P.F. Druckera, rdzeń umiejętności wg C.K. Prahalda) oraz nauki o zarządzaniu (których siłą jest różnorodność, umożliwiająca wszechstronną diagnozę działań podmiotu).
Proponowane ujęcie jest oryginalną pracą badawczą (w Polsce tego typu badania nie były prowadzone), pozwalającą uzyskać wiedzę na temat prorynkowych działań podejmowanych przez lekarzy dentystów, ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu relacji w praktyce polskich gabinetów stomatologicznych. Wpisuje się w pragmatyczny charakter nauk o zarządzaniu, wzbogacając ich dorobek teoretyczny; przedstawia bowiem wiedzę o charakterze deskryptywnym i normatywnym, pozwalając na sformułowanie rekomendacji dla praktyki organizatorskiej (w ujęciu sektorowym).

Liczba stron: 408

Format (wymiary): 16.4x24.3

ISBN: 9788375259018

Wydanie: 1

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy