Przeciwdziałanie uzależnieniom - Michał Koszowski - książka

Przeciwdziałanie uzależnieniom książka papierowa

Michał Koszowski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka charakteryzuje i porównuje prawne modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom.
Autor przedstawia zasadnicze instytucje oraz instrumenty prawne mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii oraz omawia takie zagadnienia, jak:
- zadania i kompetencje organów administracji publicznej właściwych do przeciwdziałania uzależnieniom,
- sposoby ograniczania dostępności napojów alkoholowych zorientowane na ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- regulacje dotyczące ochrony przed szkodliwym wpływem palenia biernego (w tym papierosów elektronicznych i aromatyzowanych),
- kryminalizacja dystrybuowania i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych (w tym tzw. dopalaczy).
Autor dużo uwagi poświęca zagadnieniom niepodejmowanym dotąd w doktrynie prawa, jak np. nowe uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania polityki przeciwalkoholowej, nowa i rozszerzona regulacja przeciwdziałania skutkom korzystania z wyrobów tytoniowych, czy też zagadnienia walki z tzw. dopalaczami w praktyce organów administracji publicznej.

Liczba stron: 496

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788381608060

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne