Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy - Marta Madej, Katarzyna Konieczna, Monika Frączek - ebook
Opis

Publikacja zawiera wyjaśnienie definicji mobbingu oraz omawia jego genezę i przyczyny powstawania. Szczegółowo omówione są obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi - m.in. przygotowanie i wprowadzenie procedury antymobbingowej oraz postępowaniem w razie wystąpienia pracownika z roszczeniem o odszkodowanie za mobbing.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0

Podobne