Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II - Izabela Motowilczuk - ebook

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
16,99 zł

Opis

W części II omówiono przepisy art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące:

· zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych,

· stosowania inwentarza,

· terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych,

· rodzajów dowodów księgowych i zasad obowiązujących przy ich sporządzaniu, sprawdzaniu i dekretowaniu,

· zasad korygowania błędów w dowodach księgowych,

· zasad wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych i korygowania zapisów błędnych,

· wymogów, jakie powinny spełniać prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe w technice ręcznej i komputerowej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne