Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku - Zygmunta Barańska (red.) - ebook

Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku ebook

Zygmunta Barańska (red.)

0,0
21,00 zł

Opis

Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Doty­czy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kom­pleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji.

Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzyma­nia i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpozna­nia tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewi­talizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF