Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym - Beata T. Bieńskowska, Dariusz Szafrański - ebook

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym ebook

Beata T. Bieńskowska, Dariusz Szafrański

0,0
59,00 zł

Opis

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność podjętych tematów. Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege ferenda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna ocena, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych badań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań. Ich Autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, doktoranci, ale także praktycy stosowania prawa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0