Private Banking – marketing, jakość, sprzedaż - Bednarska-Olejniczak Dorota - ebook

Private Banking – marketing, jakość, sprzedaż ebook

Bednarska-Olejniczak Dorota

0,0
65,00 zł

Opis

Private banking - bankowość dedykowana zamożnym klientom indywidualnym jest jednym z najmłodszych i najintensywniej rozwijających się obszarów działań banków w Polsce. Wyznacznikiem sukcesu w działalności banków w tym perspektywicznym segmencie jest m.in. umiejętność takiego prowa­dzenia działań marketingowych i obsługi klienta, które pozwalają na zbudowanie jego lojalności, co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności. Pierwszym krokiem w tworzeniu lojalności jest zapewnienie przez bank wysokiej jakości usług, która z kolei przyczynia się do odczuwania przez klienta satysfakcji. W związku z tym powstają pytania: Co dla klienta private banking oznacza wysoka jakość? Które elementy procesu usługowego w znaczą­cy sposób wpływają na odczuwanie zadowolenia ze świadczonych usług? W jaki sposób banki świadczące usługi private banking powinny zarządzać jakością swoich usług? Czy jakość usług private banking świadczonych obecnie na polskim rynku jest zgodna z oczekiwaniami klientów? Czy osobiści doradcy klientów, mający z nimi najbliższy kontakt, trafnie oceniają stopień zaspokojenia ich potrzeb? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udziela niniej­sza książka.

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
- istotę i cechy private banking i personal banking
- genezę i obecną sytuację private banking w Polsce i na świecie
- segmentację zamożnych klientów indywidualnych i wynikające z niej implikacje marketingowe
- źródła i sposoby pozyskiwania klientów private banking
- kwestie komunikacji marketingowej w obszarze private banking
- istotę i znaczenie jakości w usługach private banking, w tym jej rolę w kształtowaniu lojalności klientów
- koncepcje zarządzania jakością w usługach bankowych
- metody i techniki przydatne w badaniu jakości usług bankowych
- ocenę jakości usług private banking świadczonych obecnie przez banki w Polsce ? z perspektywy klientów a także ich doradców
- koncepcję doskonalenia jakości usług private banking świadczonych przez banki zamożnym klientom w Polsce.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF