Opis

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.
Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:
- zasady udzielania zamówień oraz tryby postępowań,
- komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany,
- tryby postępowania przetargowego, np. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, - zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna,
- ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postępowań,
- umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy ramowe,
- zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
- kontrola udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Liczba stron: 484

ISBN: 9788381873864

Wydanie: 2

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy