Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - Paweł Borecki - książka

Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku książka papierowa

Paweł Borecki

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Od roku 1989, stanowiącego cezurę polskich przemian ustrojowych, zakres i formy obecności pierwiastka religijnego w sferze publicznej oraz relacje między państwem a kościołami i innych związkami wyznaniowymi1
są zagadnieniami budzącymi ciągłe kontrowersje społeczne w Polsce.
W debacie publicznej zagadnieniom tym towarzyszy zarazem wysoki poziom zaangażowania i emocji po stronie jej uczestników. W toczącej się od lat polemice argumenty merytoryczne i racjonalne adwersarzy często
splatają się ze stereotypami oraz tendencyjnymi uogólnieniami. Nic nie wskazuje na to, aby stan ten uległ zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ze Wstępu

Liczba stron: 205

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788371512797