Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6 - Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW - ebook

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 6 ebook

Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prof. UW

0,0
59,00 zł

Opis

Podręcznik ,,Prawo rynku kapitałowego" obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku.

Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy m.in.: funduszy inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz skarbowych papierów wartościowych.

W podręczniku zawarto zagadnienia dotyczące m.in:

  • Źródeł regulacji prawa rynku kapitałowego,
  • Nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
  • Struktury i funkcjonowania rynku regulowanego,
  • Instytucjonalnych uczestników rynku kapitałowego,
  • Szczególnych mechanizmów ochronnych na rynku regulowanym,
  • Zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym,
  • Instytucji zrzeszających uczestników rynku,
  • Prawa Unii Europejskiej.

Zagadnienia przedstawione w podręczniku zainteresują z pewnością nie tylko studentów wydziałów prawa i ekonomii, ale również mogą okazać się użyteczne dla praktyków - uczestników obrotu giełdowego, chcących usystematyzować swoją wiedzę lub znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF