Prawo przedsiębiorców - Rakoczy Bartosz - książka

Prawo przedsiębiorców książka papierowa

Bartosz Rakoczy

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej.
Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych w dniu 6 marca 2018 r. ustawach:
- Prawo przedsiębiorców,
- o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
- o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Pakiet tych ustaw został określony mianem „Konstytucja Biznesu”. Stanowi on kompleksowe podstawy prawne dla relacji państwa wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Autorzy podejmują rozważania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi z jednoczesnym podkreśleniem znaczenia stabilności otoczenia prawnego życia gospodarczego.

Liczba stron: 284

ISBN: 9788381873215

Wydanie: 1