Prawo prasowe Komentarz - Drozdowicz Krzysztof, Łoszewska-Ołowska Maria, Zaremba Michał - książka

Prawo prasowe Komentarz książka papierowa

Drozdowicz Krzysztof, Łoszewska-Ołowska Maria, Zaremba Michał

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:
– treści prawa do autoryzacji,
– procedury jej dokonywania,
– sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji,
– prawa odmowy wykonania polecenia służbowego przez dziennikarza.
Dla zilustrowania praktycznych problemów autorzy przedstawiają orzecznictwo w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz o publikację sprostowań.
Zestawiono stanowiska sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na tle podobnych stanów faktycznych. Ułatwi to prawnikom praktykom odniesienie się do orzecznictwa tego drugiego organu. Istotne fragmenty orzeczeń zostały zamieszczone w komentarzu, dzięki czemu osoby sporządzające pisma procesowe unikną konieczności każdorazowego sięgania do tekstów tych orzeczeń i ich analizy.
Publikacja jest przeznaczona dla prawników, wydawców, redaktorów i rzeczników prasowych. Zainteresuje również studentów wydziałów prawa, administracji i dziennikarstwa pogłębiających swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Liczba stron: 456

Format (wymiary): 17.0x25.0cm

ISBN: 9788381243148

Wydanie: 1