Prawo pracy Pytania i odpowiedzi - Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof Wojciech, Maniewska Eliza, Raczkowski Michał - książka

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Autorami opracowania są wieloletni praktycy prawa pracy:
- prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,
- dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – sędzia Sądu Najwyższego, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz periodyku „Prawo Pracy. Personel od A do Z”,
- dr Eliza Maniewska – doktor nauk prawnych, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz
- dr Michał Raczkowski – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. Obejmuje w szczególności nowelizacje wprowadzone:
- ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
- ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorców,
- ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego,
- ustawą z z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych rozszerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich, obejmując nimi osoby niebędące pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, który stał się uprawnieniem łącznym obojga rodziców.
W książce została przybliżona problematyka oddziaływania ustawodawstwa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne, a także pozycji pracodawcy w grupach przedsiębiorstw.

Stan prawny na 10 maja 2018 roku

Liczba stron: 668

Format (wymiary): 14.1x20.0

ISBN: 9788381246842

Wydanie: 6

Oceny
0,0
0
0
0
0
0