Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. - Opracowanie zbiorowe - ebook

Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r. ebook

0,0
23,92 zł

Opis

Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia.
Miedzy innymi szeroko potraktowano problematykę rozliczania czasu pracy w odniesieniu do układu kalendarza w 2020 r. Publikacja zawiera nie tylko niezbędne wyliczenia wymiarów czasu pracy, lecz także szczegółowe omówienie obowiązku rozliczenia świąt przypadających w sobotę, poparte praktycznymi przykładami.
Obszernie został omówiony temat minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., którego wzrost do kwoty 2600 zł brutto – a więc o 350 zł – był dużym zaskoczeniem dla pracodawców. Jest to zmiana szczególnie istotna z uwagi na wpływ, jaki ma wysokość tego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia czy świadczenia wypłacane przez pracodawców. W wyniku podwyżki płacy minimalnej wzrosną również: dodatki za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas przestoju, minimalne odszkodowania za mobbing, minimalne odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji, minimalne podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym, maksymalne limity wysokości odpraw z tytułu zwolnień grupowych.
Omówiono także kwestię wyłączenia dodatków stażowych ze składników wynagradzania, które wlicza się do limitu płacy minimalnej.
Poruszając temat zmian w zakresie prawa pracy, nie można pominąć tak istotnej kwestii, jak ubezpieczenia społeczne. W związku z tym także zmiany zachodzące w tym obszarze prawa pracy zostały ujęte w publikacji.
Praca w handlu i jej ograniczenia nadal budzą wiele kontrowersji. Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie kolejne zmiany w zakresie dopuszczalności wykonywania pracy w placówkach handlowych i ta tematyka również została poruszona w publikacji.
W 2020 r. rozszerza się grono pracodawców objętych obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Publikacja zatem wyczerpująco i przejrzyście omawia także tę kwestię.
Poradnikowy charakter oraz liczne praktyczne przykłady zawarte w publikacji pozwolą Państwu poznać i prawidłowo w praktyce zastosować zmieniające się przepisy.


ATUTY PUBLIKACJI:
Największym atutem publikacji jest jej praktyczny i kompleksowy charakter. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze dla pracodawcy zmiany w przepisach pracowniczych. Ponadto liczne praktyczne przykłady ułatwią Czytelnikowi zrozumienie zawiłych przepisów. Zawarte w publikacji tabele z konkretnymi wyliczeniami będą stanowić ułatwienie w codziennej pracy.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0