Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz - Hayduk-Hawrylak Izabela, Kołecki Bartłomiej, Wleklińska Anna - książka

Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz książka papierowa

Hayduk-Hawrylak Izabela, Kołecki Bartłomiej, Wleklińska Anna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja zawiera komentarz do ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.), która stanowi najważniejszy po Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej akt normatywny regulujący funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy powszechne.

Komentarz w 3. wydaniu uwzględnia przede wszystkim nowelizację ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Druk sejmowy Nr 2003), wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia i dotyczy – zgodnie z uzasadnieniem – m.in.:
wprowadzenia instytucji korygującej prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej;
zmiany wieku (65 lat), w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku;
przyspieszonego trybu uchylenia immunitetu

Ponadto w komentarzu omówione zostały nowelizacje dotyczące m.in.:
zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk; wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami; wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP; zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego (ustawa z 12.7.2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1452) – wejście w życie 12.8.2017 r.;
przejścia sędziego w stan spoczynku (ustawa z 16.11.2016 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 38 ze zm.) – wejście w życie 1.10.2017 r.;
wykształcenia ławnika (ustawa z 14.12.2016 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) – wejście w życie 1.9.2017 r.;
wprowadzenia przepisów dotyczących naboru do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin; odejścia od przyznania aplikantowi aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej statusu pracownika sądu lub prokuratury (ustawa z 11.5.2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1139) – wejście w życie 21.6.2017 r.

Niniejszy komentarz może stanowić przewodnik po problematyce ustroju sądów powszechnych dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów i absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów prawniczych oraz osób mających zamiar związać się zawodowo z organami wymiaru sprawiedliwości.

Liczba stron: 586

Format (wymiary): 12.0x19.5cm

ISBN: 9788381281614

Wydanie: 3