Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - Małgorzata Niezgódka-Medek, Bogusław Dauter, Andrzej Kabat - ebook

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz ebook

Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat

0,0
239,00 zł

lub
Opis

W komentarzu w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi. W kolejnym, szóstym wydaniu autorzy - wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych - położyli nacisk na przybliżenie uregulowań nowych, a także tych, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce.

Publikacja zawiera obszerną analizę ostatnich zmian wprowadzonych do ustawy, a zwłaszcza objętych nowelą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658), obejmujących w szczególności zagadnienia:

  • zakresu przedmiotowego spraw,
  • doręczania pism pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami,
  • skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego,
  • orzekania reformatoryjnego przez sądy administracyjne obu instancji,
  • autokontroli dokonywanej przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz
  • skargi kasacyjnej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF