Prawo miejscowe - Joanna Dąbek - ebook

Prawo miejscowe ebook

Joanna Dąbek

0,0
50,00 zł

Opis

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym.

W publikacji omówiono m.in.:

  • podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa,
  • cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności,
  • procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej,
  • skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz bezczynności prawodawczej,
  • zasady sprawowania nadzoru i sądowej kontroli nad prawem miejscowym.

W książce przystępnie wyjaśniono, opierając się na ustaleniach doktryny i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, zawiłości procedury stanowienia aktów prawa miejscowego oraz wskazano najczęściej popełniane błędy dotyczące m.in.:

  • rodzaju podstaw prawnych oraz zakresu samodzielności prawotwórczej w stanowieniu prawa miejscowego,
  • właściwości podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze,
  • wymogów procedury uchwałodawczej, opiniowania i uzgadniania oraz techniki prawodawczej.

Trzecie wydanie książki zmieniono w stosunku do poprzedniego, zmodyfikowano układ tekstu i kolejność analizowanych zagadnień, dzięki czemu wywód jest bardziej przejrzysty. Zaktualizowano stan normatywny, a także wzbogacono tekst o najnowsze orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i dorobek doktryny.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, doradców podatkowych, pracowników administracji, wykładowców akademickich oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów ekonomicznych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF