Opis

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

 1. finanse publiczne i budżet,
 2. pojęcie i forma pieniądza,
 3. polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe,
 4. Prawo podatkowe:
 • podstawowe pojęcia i konstrukcje,
 • zobowiązanie podatkowe,
 • zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • termin płatności podatku,
 • wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych,
 • nadpłata podatku,
 • następstwo prawnopodatkowe,
 • odpowiedzialność podatkowa,
 • postępowanie podatkowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług, podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • podatek rolny.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Popularność