Prawo bankowe - Ofiarski Zbigniew - książka

Prawo bankowe książka papierowa

Zbigniew Ofiarski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

79,00 zł

Opis

Stan prawny: 1 lipca 2021 r.

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego.
Autor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci:
• innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych, a także
• instytucji pożyczkowych oferujących zaspokajanie potrzeb w zakresie kredytu konsumenckiego.
W szóstym wydaniu podręcznika zaprezentowano całkowicie nowe regulacje prawne dotyczące:
• oferowania przez banki usług w prowadzeniu lokat strukturyzowanych,
• zawierania z konsumentami umów o kredyty hipoteczne lub odwrócone kredyty hipoteczne,
• nowych obszarów aktywności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako podmiotu prowadzącego przymusową restrukturyzację banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
• standardów formalnych tworzenia i funkcjonowania instytucji pożyczkowych,
• roli banków w rządowych programach wspierania osób fizycznych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Autor omawia ponadto zmiany legislacyjne:
• skutkujące wykreowaniem nowych podmiotów będących partnerami banków w wykonywaniu niektórych usług bankowych (np. pośrednicy oraz agenci kredytu hipotecznego) albo uzupełniających ofertę w zakresie niektórych usług na rynku finansowym (np. instytucje pożyczkowe),
• zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa podmiotów instytucjonalnych prowadzących działalność na rynku bankowym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym:
– warunki udzielania wsparcia przez Skarb Państwa dla instytucji finansowych w postaci tzw. rządowych instrumentów stabilizacji finansowej,
– zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych,
– reguły funkcjonowania Krajowego Funduszu Gwarancyjnego;
• dotyczące tworzenia i wykorzystywania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej).
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Liczba stron: 998

ISBN: 9788382460742

Wydanie: 6

Oceny
0,0
0
0
0
0
0