Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu - Andrzej Zwara, Kamila Bujak, Marcin Derlacz - ebook

Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu ebook

Andrzej Zwara, Kamila Bujak, Marcin Derlacz, Małgorzata Strzelecka, Eliza Zeidler, Beata Zglińska, Piotr Zieliński

0,0
249,00 zł

Opis

W ramach jednej pozycji naukowej udało się zebrać osiemdziesiąt tekstów związanych z różnorodnymi problemami szeroko rozumianego prawa administracyjnego, opracowanych przez ponad 90 autorów, z których zdecydowana większość posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (...)

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że dla tak wielu różnych tekstów udało się znaleźć wspólny mianownik. Są nim niewątpliwie współczesne wyzwania, z którymi musi zmierzyć się, i za którymi próbuje stale nadążać, szeroko rozumiane prawo administracyjne. Kwestia ta w sposób klarowny wybrzmiewa w tytule recenzowanej publikacji. Jest to bardzo istotne ze względu na szerokie zainteresowania badawcze oraz doświadczenia praktyczne Jubilata, a także z racji idei przygotowywania ksiąg jubileuszowych najznamienitszym profesorom przez ich kolegów, znajomych oraz uczniów, prowadzących badania naukowe w różnych obszarach".

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0