Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności - Heropolitańska Izabela - książka

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności książka papierowa

Heropolitańska Izabela

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych, do których należą m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie.

Publikacja została podzielona na części:

- pierwszą - teoretyczną, w której autorka przedstawia całościowo problematykę prawnego zabezpieczenia zapłaty wierzytelności,
- drugą, w której zamieszczono wzory umów i dokumentów z wyjaśnieniami do nich,
- trzecią - zawierającą bogatą literaturę i tezy orzeczeń sądowych dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.
Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podaje też propozycje konkretnych zapisów umownych.

Liczba stron: 1048

Format (wymiary): 17.5x24.9

ISBN: 9788381242226

Wydanie: 4