Prawne podstawy resocjalizacji - Małgorzata Kuć - ebook + książka

Prawne podstawy resocjalizacji ebook

Małgorzata Kuć

0,0
39,00 zł

Opis

Skrypt ,,Prawne podstawy resocjalizacji" obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem, w tym m.in.:
pojęcia ,,resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, teorii kary, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, postępowania wobec nieletnich. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.
Wydanie drugie skryptu zostało uzupełnione o nowe pozycje lietratury pzredmiotu. Uwzględnia także zmainy przepisów wykorzystanych w skrypcie aktów prawnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0