Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP - Artur Trubalski - ebook + książka

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP ebook

Artur Trubalski

0,0
119,00 zł

Opis

Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania. Wiąże się to z wyodrębnieniem w ramach klasycznego procesu ustawodawczego procesu, mającego na celu wykonywanie prawa UE w systemie prawnym RP. Biorą w nim udział organy władzy wykonawczej oraz organy władzy ustawodawczej. Wykonywanie w systemie prawnym RP prawa UE stanowi obowiązek wynikający zarówno z prawa UE, jak również z Konstytucji RP. Wagę podjętego w monografii problemu obrazuje fakt, iż nawet do 80% ustaw uchwalanych przez parlament RP to w istocie implementacja prawa UE do systemu prawnego RP.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF