Prawa społeczne pracowników a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Joanna Ryszka - ebook

Prawa społeczne pracowników a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ebook

Joanna Ryszka

0,0
169,00 zł

Opis

Celem monografii jest ukazanie relacji jakie zachodzą pomiędzy ochroną praw społecznych pracowników a realizacją swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez ich pracodawców. Relacje te niejednokrotnie, aczkolwiek nie zawsze, mogą prowadzić do konfliktu interesów, a zatem i kolizji praw. Aktualnie brak jest jasnych regulacji unijnych dotyczących sposobu rozwiązywania tego rodzaju konfliktów, a traktowanie ochrony praw społecznych jako uzasadnionego ograniczenia swobód rynku wewnętrznego ujawnia brak spójności z międzynarodowymi standardami ochrony tych praw. Utrzymanie takiej sytuacji grozi nie tylko poniesieniem przez Unię odpowiedzialności prawnomiędynarodowej, ale powoduje także brak pewności prawnej uczestników tego rynku, jednocześnie uniemożliwiając efektywną realizację jego wymiaru społecznego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne