Prawa i obowiązki małżonków - Jadczak-Żebrowska Marta - książka

Prawa i obowiązki małżonków książka papierowa

Jadczak-Żebrowska Marta

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją - wyróżniającą Prawa i obowiązki małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem założonej rodziny - szczegółowej analizie poddano relacje zaliczane do każdej z wymienionych grup, takie jak:
- wspólne pożycie małżonków,
- wierność małżeńska,
- wzajemna pomoc,
- wzajemna reprezentacja małżonków,
- wybór nazwiska,
- współdziałanie dla dobra rodziny,
- wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
- przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
- korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokajania potrzeb rodziny),
- solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny.

Liczba stron: 386

Format (wymiary): 15.2x21.0

ISBN: 9788381076531

Wydanie: 1