Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016 - Iwaniuk Oleksandra - książka

Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016 książka papierowa

Iwaniuk Oleksandra

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

37,80 zł

Opis

[…] książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez autorkę w ukraińskim parlamencie – Radzie Najwyższej. Pokazuje fascynujący wewnętrzny obraz nie tylko świata parlamentarzystów, ale i osób z ich otoczenia, ujawniając nie-formalne reguły, dynamikę oraz logikę funkcjonowania najważniejszej instytucji państwowej. Publikacja przedstawia unikalny materiał dający wgląd za kulisy działania ukraińskiego parlamentu oraz mechanizmy działania ukraińskiego systemu politycznego. Jest to wgląd bardzo szczegółowy i dotyczy on przeważnie nieformalnych mechanizmów sprawowania władzy, przebiegu karier poselskich oraz wpływu oligarchów oraz innych kluczowych aktorów na procesy przebiegające w ukraińskim parlamencie. Pozyskany materiał pokazuje nieznany i niedostępny w inny sposób osobom spoza wąskiego grona elit obraz działania bardzo złożonych i niewidocznych z zewnątrz mechanizmów funkcjonowania władzy na współczesnej Ukrainie.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Zaryckiego

Liczba stron: 314

ISBN: 9788322792902