Praktyka strategii firmy - Krzysztof Obłój - ebook
Opis

BIZNES / STRATEGIE

Trzy niezbędne elementy strategii: pasja, kontrola kosztów i dyscyplina nie zawsze występują w firmie jednocześnie, co stanowi warunek udanej realizacji strategii. Co zrobić, aby tak właśnie było?

Nie każdej firmie jest potrzebna strategia. Wiele nowych koncepcji jest przereklamowanych i ryzykownych. Istnieje pewien trzon myślenia o strategii firmy, który wymaga myślenia w osi czasu: przeszłość – przyszłość – teraźniejszość.

Czas stanowi nitkę na którą nakłada się wybory strategiczne i w ten sposób powstaje „naszyjnik” strategii.

Na zarys strategii potrzeba trzech dni? Ma to swoją logikę, bo budowa strategii dotyczy trzech głównych wymiarów czasu: przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Nie ma co się sprzeczać, który jest ważniejszy: przyszłość czy teraźniejszość. To, co jest naprawdę ważne w większości przypadków to zrozumienie przeszłości i ocena w jakim stopniu wpływa ona na teraźniejszość i wpłynie na przyszłość.

Najważniejsze jest doprowadzenie do efektywności przedsiębiorstwa w dniu dzisiejszym.

***

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, ESCP-EAP,  Henley Business School, Bled School of Management, Sun Yat-sen University. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m. in. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition,  Oxford 2005,   Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), a trzy książki wydane w Polsce : Strategia sukcesu firmy, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej oraz Refleksje o zarządzaniu  stały się bestsellerami na polskim rynku. Prof.  Krzysztof Obłój jest doradcą polskich i międzynarodowych firm i członkiem rad nadzorczych.

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 240

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność

Podobne


Redakcja

Anna Żółcińska

Korekta

Maria Żółcińska

Projekt okładki

Studio KARANDASZ

Skład i grafika komputerowa

Protext

Opracowanie wersji elektronicznej

© Copyright by Krzysztof Obłój 

Warszawa 2017 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2017

Poltext sp. z o.o.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118

[email protected]

www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-809-9 (format epub) 

ISBN 978-83-7561-818-1 (format mobi)

Wprowadzenie

O praktyce strategii najprościej jest myśleć jako o zbiorze decyzji dotyczących trzech splecionych ze sobą kręgów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Nawet w przypadku nowych organizacji, start-upów, które pozornie nie mają przeszłości, ukryta historia ma znaczenie, bo jest wkodowana w sposoby myślenia i działania ich założycieli. Dlatego trzy kręgi czasowe są ważne zawsze i takie podejście jest bardzo praktyczne, ponieważ rozbija złożony świat problemów i wyzwań strategii na trzy główne pytania, wobec których staje każda organizacja:

Jaki ukryty bagaż przeszłości organizacja niesie ze sobą i co z nim zrobić?Jak zapewnić wysoką efektywność organizacji w dniu dzisiejszym?Jak stworzyć szanse na wzrost i rozwój w przyszłości?

Nie da się dobrze odpowiedzieć na żadne z tych pytań, nie odpowiadając jednocześnie na pozostałe, bo wszystkie są ze sobą systemowo połączone. Ale ponieważ praktyka wymaga pewnych uproszczeń, więć można sobie je wyobrazić jako modelową sekwencję trzydniowego spotkania kadry kierowniczej poświęconego projektowaniu strategii – i tak przedstawiam to w drugiej części książki, którą można traktować jako warsztat budowy strategii.

Pierwsza część książki w pierwotnym zamyśle miała być po prostu wprowadzającym rozdziałem, ale w trakcie pisania rozbudowałem planowany rozdział w część pierwszą, która dotyczy różnych podejść do strategii w biznesie. Mam po temu trzy usprawiedliwienia. Po pierwsze, chciałem pokazać menedżerom i przedsiębiorcom, że dobrze jest mieć strategię, ale jej brak nie jest grzechem. Jakaś strategia w firmie z czasem powstanie i ważne jest, aby panować nad tym, jak ona powstaje i kształtuje funkcjonowanie firmy. Po drugie, w teorii strategii i zarządzania jest sporo ciekawych nowości, które warto poznać, ale większość jest naprawdę przereklamowana. Więc jeśli się za nimi nie nadąża, to nic wielkiego się nie dzieje. Po trzecie, naprawdę warto znać klasyczne teorie zarządzania strategicznego. Nie można po prostu być dobrym praktykiem, nie mając pojęcia o teorii, bo prowadzi to do systematycznego wymyślania koła od nowa. Teorie strategii nie są proste, ale gdy już się je zna, to docenia się ich modele i skrzynki narzędziowe, które w praktyce można wykorzystać na wiele sposobów. No i każda klasyczna teoria zarządzania strategicznego ma także zaszytą w sobie perspektywę czasową, pozwalającą lepiej zrozumieć znaczenie czasu dla sukcesu i porażki organizacji.

Faktem jest, że klasyczne teorie mają swoje lata i nie mają poloru nowości i innowacji, a myślenie o strategii podlega modom. Czasami modne jest myślenie w kategoriach pozycjonowania, kiedy indziej kluczowych kompetencji, a czasami prostych reguł, błękitnego oceanu lub przełomowych innowacji. Jest to naturalne i nie należy się tym gorszyć ani specjalnie przejmować. Mody po prostu są, przychodzą i odchodzą. Każdy czytelnik bestsellerów zarządzania i czasopism typu „Harvard Business Review”, „Think Tank”, „Forbes” czy „Business Week” musi się liczyć z tym, że część „najważniejszych” idei XX i XXI wieku prezentowanych w tych periodykach okaże się tylko przejściową modą. Ale to jest wpisane w logikę nowości, która najczęściej odnosi się do strategicznych problemów czasu teraźniejszego organizacji. Z kolei tradycyjne teorie strategii, ze swoim silnym umocowaniem empirycznym i modelami, odnoszą się do różnych czasów, podkreślając wagę zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości oraz przyszłości. W ten sposób mody i teorie się nie najgorzej uzupełniają – i w praktyce menedżerskiej warto robić dwie rzeczy jednocześnie.

Po pierwsze, być na czasie – warto okresowo śledzić mody i sprawdzać, które z nich mogą wnieść coś nowego i interesującego do zarządzania firmą lub organizacją, tu i teraz. Często wystarczy z nowej koncepcji zaczerpnąć jedną ideę, jeden pomysł, jedno ostrzeżenie, aby inwestycja w jej poznanie się zwróciła. Po drugie, warto znać główne teorie strategii, zwracają one bowiem uwagę na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz łączą przestrzeń otoczenia i organizacji. W tym sensie połączenie nowości i tradycji strategii koncentruje uwagę na pewnej wspólnej i najbardziej bazowej rzeczywistości zarządzania strategicznego, której osiami są czas i przestrzeń. Są obecne w różnych formach zarówno w najnowszych modach, jak i w tradycyjnych teoriach z prostego powodu – po prostu nie można pominąć ich znaczenia. O nich jest ta książka.

Ważną inspiracją do spojrzenia na strategię przez pryzmat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości były badania nad umiędzynarodowieniem polskich firm oraz wpływem historii na ich kluczowe decyzje, które prowadziłem w ostatniej dekadzie z dr Mariolą Ciszewską-Mlinarič (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz dr Aleksandrą Wąsowską (Uniwersytet Warszawski). Dziękuję im za naukową współpracę i przyjaźń.

Chciałbym także podziękować menedżerom, którzy czytali i komentowali na gorąco kolejne wersje tej książki: Dariuszowi Blocherowi (Budimex), Krzysztofowi Kruszewskiemu (Grupa Kantar), Przemysławowi Powalaczowi (Geberit-Koło), Waldemarowi Rogujskiemu (Kooptech-Cinema), Wojciechowi Sobierajowi (do niedawna – Alior Bank) i Januszowi Żebrowskiemu (K2 i Antymateria). Tam, gdzie udało mi się uwzględnić ich uwagi i wskazówki, książka na pewno stała się lepsza. Tradycyjnie, odpowiedzialność za pomyłki i niedociągnięcia spada na Autora.

Część I.Strategia jest firmie potrzebna

Jedną z najważniejszych metafor rozwoju organizacji jest cykl życia. Każda firma przechodzi przez cykl życia: narodziny, wzrost i rozwój, aż do swojego końca. Niewiele firm żyje dłużej niż sto lat. Każda firma ma – podobnie jak ludzie – swój własny cykl życia, ale jego logika jest podobna dla wszystkich organizacji i oznacza zmiany w czasie. Czasami dzieją się one nieomal naturalnie – firma reaguje na ewolucję otoczenia, adaptuje się. Nie ma w tym nic złego, a zmiana jest w firmie czymś naturalnym, częstym i normalnym. Firma obsługuje nowych odbiorców, modyfikuje ofertę i technologie, zmienia się personel, struktura i procedury. Wszystko to może być elementem naturalnego biegu zdarzeń. W większości przypadków menedżerowie chcą jednak losem firmy aktywnie zarządzać. I wtedy stają wobec prawdziwie strategicznego wyzwania.

Jest oczywiste, że muszą sobie radzić z presjami i problemami dnia dzisiejszego. Mniej oczywiste jest to, że muszą także podejmować decyzje, które mają długofalowe konsekwencje. Aby podejmować je dobrze, muszą analizować i wyobrażać sobie przyszłość otoczenia firmy, kreować odpowiednie przedsięwzięcia i dokonywać nieodwracalnych inwestycji. Wreszcie najmniej oczywiste jest to, że muszą także zarządzać przeszłością, która rzuca długi cień na wszystkie decyzje i działania w firmie. Jest wpleciona w tak wiele elementów funkcjonowania firmy – od nazwy, lokalizacji, bazowych produktów, technologii i norm po wartość pracowników – że bez umiejętności jej niszczenia, zmiany i wykorzystywania trudno poprowadzić organizację w drogę ku nowej przyszłości.

Cały ten proces to wyczerpujący, ale bardzo nagradzający nordic walking, bez początku i bez końca. I trzeba mieć dobre kije trekkingowe – w praktyce zarządzania są nimi nowe koncepcje i stare teorie strategii, które stanowią trzon dyskusji w tej części książki. Nie zastępują one ani myślenia, ani wyobraźni potrzebnej strategom, ale są niezbędną pomocą w drodze. I dlatego dobrze je znać i mieć zawsze pod ręką.

Rozdział 1Czas i strategia firmy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Strategia to zbiór kluczowych wyborów w czasie i przestrzeni. Tylko tyle i aż tyle. Byłoby to proste, gdyby nie to, że ani czas, ani przestrzeń nie są trywialną sprawą i stanowiły przedmiot nieskończonych dyskusji filozoficznych[1]. Na pewno teorii i praktyce zarządzania daleko do złożoności perspektywy filozofii, nowoczesnej fizyki czy psychologii, ale czas i przestrzeń są także jej bazowymi pojęciami[2]. W literaturze z zakresu myślenia strategicznego jednym z orędowników tego sposobu myślenia zawsze był mój biznesowy guru, Peter Drucker. Wymiar przestrzeni był obecny u Druckera w podziale na świat wewnątrz firmy (ośrodki kosztów) i świat zewnętrzny (zasoby, wyniki), w podziale na strumienie nakładów i przychodów. Tezę tę Drucker głosił konsekwentnie w swoich pracach i w doradztwach organizacyjnych. Gdy miał już niemal 95 lat, dalej twierdził w trakcie seminarium dla Procter & Gamble, że: „Wewnątrz istnieją tylko koszty. A rezultaty pojawiają się tylko w otoczeniu”. Oczywiście są one ze sobą powiązane, ale nie w sposób oczywisty i jednoznaczny, a wyzwaniem menedżerskim jest stwierdzenie, jaki jest ten związek w konkretnych sytuacjach biznesowych. I dlatego do wymiaru czasu trzeba dodać w myśleniu strategicznym lokalizację przestrzenną – czy dyskutujemy o tym, co może się zdarzyć, dzieje się lub się zdarzyło w otoczeniu, czy też w samej firmie.

Wymiar czasu zawierał się u Druckera w koncepcji trzech stojących przed menedżerami podstawowych zadań ekonomicznych:

Doprowadzenia

do wysokiej efektywności przedsiębiorstwa tu i teraz, w dniu dzisiejszym. Jest to klasyczny horyzont aktualnego roku, w którym firma ma wykonać plan operacyjny.

Potrzeby

rozpoznania i wykorzystania jego potencjału (tu się splata teraźniejszość i przyszłość konkretnej firmy).

Konieczności przekształcenia

firmy

w przedsiębiorstwo dla innej przyszłości. Jest to klasyczny horyzont planu średnio- i długookresowego (przyszłość), który dla każdej firmy może być inny, a długość tego horyzontu jest strategiczną decyzją.

Drucker także podkreślał, że są to wyzwania powiązane: „Każde z tych zadań wymaga innego sposobu podejścia. Każde stawia inne pytania. Każde prowadzi do innych wniosków. Są to jednak zadania nierozdzielne. Wszystkie trzy trzeba zrealizować w jednym czasie: dziś. Wszystkie trzy należy wykonać przy tej samej organizacji, tych samych zasobach siły roboczej, wiedzy i pieniędzy, w tym samym procesie przedsiębiorczym. Przyszłości nie stworzy się jutro; tworzy się ją dziś, i to przeważnie w wyniku decyzji i działań podejmowanych ze względu na zadania bieżące. I na odwrót – to, co się robi w celu wywołania przyszłych wydarzeń, bezpośrednio wpływa na teraźniejszość. Zadania nakładają się na siebie. Wymagają jednej, jednolitej strategii. Inaczej w ogóle nie da się ich zrealizować”[3].

Myślenie o zarządzaniu strategicznym w kategoriach perspektyw czasowych powinno być naturalne, ale w praktyce nie jest, mimo że systematycznie przypominają o tym konsultanci i teoretycy. Pisał o tym Jim Collins, zwracając uwagę na potrzebę stosowania zasady jeża, czyli łączenia marzeń i pasji ze światowej klasy kompetencjami w obszarze, który zapewnia korzyści materialne[4]. Pisał o tym Geoffrey A. Moore, podkreślając, że menedżerowie, budując strategię firmy, powinni myśleć w kategoriach czterech współzależnych obszarów: (a) produkcji i (b) usług wspólnych, które są motorem dzisiejszej efektywności firmy (perspektywa planu operacyjnego tego roku); (c) inkubatora, w którym eksperymentuje się z przyszłością, czyli z nowymi ideami i pomysłami (horyzont trzech–pięciu lat); oraz (d) transformacji (horyzont dwóch-trzech lat), do którego wędruje tylko najbardziej obiecująca innowacja w celu jej wdrożenia w istotnej dla strategii firmy skali[5]. Każda z tych zon, jak je nazywa Moore, ma odmienną logikę zarządzania i finansowania. Każda jest potrzebnym elementem strategii i muszą one pozostawać w dynamicznej równowadze. Wreszcie, dokładnie o tym pisze w swojej ostatniej książce Vijay Govindarajan, twierdząc, że budowa innowacyjnych strategii wymaga myślenia w kategoriach trzech pudełek – na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość firmy. Skuteczne zarządzanie każdym z tych pudełek w jego opinii wymaga także innego typu umiejętności, postaw, praktyk i przywództwa[6].

W tym sensie niewiele można powiedzieć nowego poza powtarzaniem, że zrównoważenie perspektyw czasowych w budowaniu strategii jest równie ważne teoretycznie, jak lekceważone w praktyce. I są po temu dobre, nietrywialne powody. Ani specjalistyczne wykształcenie, ani bogate doświadczenie nie jest gwarancją ochrony przed zgubieniem jakiejś ważnej perspektywy czasowej, a niektóre ich elementy (np. ograniczający wpływ przeszłości) są czasami tak dobrze ukryte i silnie zakorzenione w organizacji, że niektóre organizacje wolą zginąć niż się zmienić.

Dlatego niezwykle uproszczony rysunek 1 jest ważnym modelem myślenia strategicznego. Jeśli popatrzymy na niego z pewną wyobraźnią, to zobaczymy w nim potencjał trzech głównych perspektyw, które powinny stanowić mapę poznawczą każdego odpowiedzialnego kierownictwa firmy, które chce myśleć strategicznie.

Jest tam perspektywa „tu i teraz”, a więc koncentracja na wysokiej efektywności firmy w chwili obecnej i w danym konkretnym otoczeniu, która jest zadaniem naturalnym i ważnym dla każdego zarządu. To jest „maszynownia statku”, wyzwanie skutecznego zarządzania w teraźniejszości, dostarczenia produktów i usług na czas, realizacji planów operacyjnych i finansowych oraz systematycznego doskonalenia.

Drugą perspektywą jest przyszłość, która zawsze jest niewiadomą i o której można w większości przypadków powiedzieć tylko to, że będzie inna niż teraźniejszość. W strategii powinniśmy o niej myśleć dwojako. Po pierwsze, pod kątem możliwych zmian w otoczeniu firmy, a więc w kategoriach „tam i w przyszłości”. Po drugie, co firma może i musi zmienić w swojej architekturze i w swoich procesach, czyli „tu i w przyszłości”. Tego rodzaju perspektywa nazywana jest w zarządzaniu strategicznym wizją przyszłości. To jest wyzwanie rozwoju firmy i wykorzystania szans w otoczeniu, które może już ujawniają swoje słabe sygnały, ale realnie pojawią się (lub nie) dopiero z czasem. Niektóre z nich może firma sama sobie stworzyć, inne powstaną niezależnie wskutek przypadku lub działań innych aktorów organizacyjnego otoczenia, wreszcie niektóre nigdy się nie zmaterializują.

Jest wreszcie perspektywa przeszłości, która stanowi ważną oś dyskusji tej książki, a bardzo rzadko pojawia się w rozważaniach teoretycznych i praktycznych o strategii. Jest to perspektywa „tu i w przeszłości” oraz „tam i w przeszłości”, w skrócie przeszłość w dwóch odsłonach. Z jednej strony mamy bowiem historię uwarunkowań, decyzji i działań założycieli i uczestników organizacji, skumulowane doświadczenia – po prostu historię firmy, tego, co się działo w jej środku w trakcie jej ewolucji. Z drugiej strony mamy różnorodność sytuacji w jej otoczeniu, od warunków wyjściowych, kiedy organizacja powstawała (które są, jak później zobaczymy, niewiarygodnie ważne i często wkodowane w logikę działania firmy) i się rozwijała, aż do dzisiaj. Aby zobaczyć, jak to jest ważne, wystarczy sobie przypomnieć otoczenie biznesowe z początku lat 90. i porównać je z obecnym. Różni je prawie wszystko – system prawny, poziom rozwoju ekonomicznego, instytucje, intensywność konkurencji, a także miejsce Polski w Europie. Obie odsłony: historii warunków zewnętrznych i historii firmy często kładą się długim cieniem na jej teraźniejszości i przyszłości. To jest wyzwanie dla wielu firm najtrudniejsze, bo wymaga odpowiedzi na pytanie, które fragmenty i efekty historii firmy stanowią produktywne tworzywo przyszłości, a które trzeba zniszczyć, wyeliminować lub o nich zapomnieć. Jeśli się nie zna i nie rozumie przeszłości organizacji i jej otoczenia, to zbudowanie przyszłości jest bardzo trudne. A przeszłość nie umiera i może być równie dobrze trampoliną, jak i barykadą na drodze do przyszłości i rozwoju firmy.

Rysunek 1.

Strategiczna czasoprzestrzeń

Tu i teraz

Najprostszym, najbardziej popularnym i naturalnym sposobem myślenia menedżerskiego jest myślenie „tu i teraz”. Ten czas i ta przestrzeń organizują stale życie przedsiębiorstwa oraz logikę pracy menedżerów i pracowników, i najczęściej dzieje się to prawie nieświadomie. Z jednej strony mamy codzienny menedżerski kierat, który rozwiązuje problemy w miarę tego, jak się pojawiają, i przywraca firmie normalność. Niezapłacone faktury, błąd w rachunkowości i niezapłacony VAT, zepsuta maszyna, której gwarancja skończyła się dwa dni temu, odejście lub choroba kluczowych pracowników, niezrozumiała czy agresywna reklamacja odbiorcy, spóźniona dostawa – jednym słowem dzień powszedni menedżerów i pracowników. Z drugiej strony mamy stałe i systematyczne usprawnienia. Menedżerowie poprawiają i szlifują łańcuchy logistyczne dostaw, zmniejszają stany magazynowe i liczbę detalooperacji w produkcji, likwidują braki, poprawiają procedury współpracy z odbiorcami, doskonalą funkcjonowanie systemu informacyjnego, motywacyjnego i komunikację z inwestorami. Istnieją setki takich obszarów funkcjonowania organizacji, w których odpowiedzialna kadra kierownicza wprowadza mikrokorekty poprawiające codzienną efektywność. Nic więc dziwnego, że wszystkie cztery główne teorie strategii: planistyczna, ewolucyjna, pozycyjna i zasobowa odnoszą się do wyzwań teraźniejszości i starają się wskazać sposoby podnoszenia bieżącej efektywności.

Dla większości menedżerów jest instynktownie oczywiste, że najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla każdej organizacji są obecne w teraźniejszości i najbliższej przestrzeni. To tu i teraz powstają przychody i koszty. To tu i teraz trzeba się rozliczyć z inwestorami. Przy całej (słusznej zresztą) krytyce krótkookresowej perspektywy i koncentracji na bieżących problemach, jeśli menedżerowie nie zajmą się nimi skutecznie, to mogą nie doczekać wyzwań przyszłości. Przyszłość i przeszłość można odłożyć na później, teraźniejszości nie. Dlatego bieżące usprawnianie organizacji jest okazją do zmian, do eksperymentów, do walki o poprawę efektywności, którą wielu menedżerów ma po prostu w genach.

Orientację tę wspomagają systemy oceny pracowników i systemy motywacyjne, które najczęściej koncentrują się na osiągnięciach krótkookresowych – kwartalnych, półrocznych i jednego roku. Dodatkowego turbodoładowania dostarcza zwyczajna psychologia ludzkiego myślenia i działania domagająca się natychmiastowej gratyfikacji. I dlatego wielu znanych mi menedżerów tak naprawdę lubi przede wszystkim teraźniejszość zarządzania. Walka z pożarami zajmuje czas, pozwala wykazać się kompetencją, powoduje, że czują się ważni, potrzebni i decyzyjni. Mija kolejny dzień, w trakcie którego udało się rozwiązać wiele spraw i problemów. Mamy poczucie zmiany i osiągnięcia. Znamy to z funkcjonowania firm, ale każdy z nas, czekając dzisiaj na lotnisku, siedząc w samolocie lub w pociągu, staje się notorycznie i niechcący świadkiem codzienności zarządzania. Dzięki telefonom komórkowym i komputerom wiele osób w czasie rzeczywistym stale pracuje, próbując rozwiązać problemy w rozmowie telefonicznej, wydając dyspozycje, dyskutując potencjalne rozwiązania, pisząc i odbierając e-maile, będąc stale obecnym w firmie i w sieci – dniem i często nocą.

Tu i tam, w przyszłości

Problemy i wyzwania przyszłości firmy są związane z innym wymiarem czasu. Najczęściej są alokowane na specjalne okazje – sesje strategiczne z doradcami lub spotkanie z radą nadzorczą poświęcone planom finansowym i głównym priorytetom biznesowym. Każda firma ma praktycznie taki rytuał rozmowy o przyszłości, ma on miejsce w trakcie mniej lub bardziej ustrukturalizowanej sesji wyjazdowej raz do roku lub raz na dwa lata, kiedy padają sakramentalne pytania o wizję i misję, cele długookresowe oraz główne szanse i zagrożenia w otoczeniu.

Myślenie o przyszłości nie jest proste, bo nie ma naturalnych kotwic. Tak jak działanie na rzecz efektywności firmy jest zakotwiczone w „tu i teraz”, w problemach teraźniejszości, które widać, słychać i czuć, tak myślenie o przyszłości wymaga najpierw odpowiedzi na wiele nieoczywistych pytań. Pierwszym jest pytanie, o jakiej przyszłości mówimy. Wiadomo, że nikt nie zna przyszłości i generalnie będzie ona inna, niż zakładamy. Ale jednak trzeba sobie powiedzieć, o jakiej przyszłości mówimy – i w niej się zanurzyć. Dodatkową niepewność wnosi to, że najczęściej kiedy mówimy o przyszłości, myślimy o tym, co zdarzy się w otoczeniu, a nie w organizacji, zakładamy bowiem mimowolnie, że to, co się dzieje w firmie, jest pod jakąś minimalną kontrolą, a przestrzeń pozaorganizacyjna takiej kontroli nie podlega. Pytamy więc najczęściej o trzy horyzonty, które najwyraźniej określają teorie planowania strategicznego i teoria pozycyjna:

Horyzont

prostych posunięć mających na celu wskazanie zmian w najbliższym otoczeniu organizacji, które zdarzą się prawie na pewno w okresie następnego roku lub dwóch.

Horyzont

średniookresowy, w którym rośnie niepewność i właściwie możemy mówić o tym, co może się zdarzyć w bliższym i dalszym otoczeniu, tylko z pewnym prawdopodobieństwem. Czasami mówimy wtedy o ryzyku, zakładając, że znamy rozkład prawdopodobieństwa, ale w społecznej rzeczywistości takie rozumowanie jest fikcją. Nikt nie zna rozkładu prawdopodobieństwa regulacji rządowych, zachowań konkurencji czy ryzyka dekoniunktury w konkretnych branżach i na konkretnych terytoriach. Możemy co najwyżej czynić lepiej lub gorzej uzasadnione założenia, że pewne trendy i tendencje będą miały swoją kontynuację (demografia, spożycie żywności, edukacja, rozwój robotyki i sztucznej inteligencji), inne są względnie trwałe, ale mogą mieć trudną do przewidzenia okresową zmienność (globalizacja, handel międzynarodowy, wydłużanie się przewidywanego czasu życia, komunikacja i internet), wreszcie niektóre mogą zostać zakłócone w sposób fundamentalny (demokratyczne formy rządów, normy społeczne, umowy międzynarodowe –

vide

Brexit).

Wreszcie

trzecią czasoprzestrzenią jest długi okres i dalekie otoczenie, kiedy myślimy w perspektywie 10, 20 czy 50 lat, wędrując w ten sposób w czasy i obszary, o których niewiele można powiedzieć poza tym, że będą naprawdę inne niż stan dzisiejszy, i zadajemy sobie pytanie nie tyle o to, jaka ta przyszłość będzie, ale w jaki sposób możemy się na taką nową rzeczywistość przygotować bez względu na to, jaka ona będzie.

Wszystkie trzy horyzonty są ważne i jest decyzją strategiczną, czy operujemy we wszystkich trzech, czy też w jednym lub dwóch z nich. Kiedyś przeżyłem doświadczenie, które dosadnie mi uświadomiło, jak bardzo to, co widzimy, zależy od tego, co aktualnie wiemy. We wczesnych latach 90. prowadziłem wykłady na University of Illinois w USA. Do pracy naukowej wykorzystywałem system BITNET, zwany w Europie także EARN. Była to światowa sieć komunikacyjna, stworzona w latach 80. i oparta na serwerach IBM. W Polsce jej pionierami byli fizycy, którzy na Uniwersytecie Warszawskim uruchomili w 1987 roku pierwsze łącza. Była to sieć szczególna – głównie akademicka, scentralizowana, bezpieczna i szybka. Nie wolno w niej było prowadzić działalności handlowej, propagandowej, nie było anonimowych uczestników, hejtów i bzdur. Służyła do wymiany myśli i do pracy. Moją ulubioną funkcjonalnością (oprócz grup mailingowych) była usługa sendfile, która pozwalała wymieniać się plikami z innymi naukowcami. Dzięki temu można było pracować nad artykułem, wysłać go do kolegi w innym mieście w USA lub w Polsce i czasem dostać nową, poprawioną wersję lub komentarze. I tak w kółko. Dzisiaj jest to normalność e-mailowa, ale wówczas była to nowość, którą jako akademicy uważaliśmy – i słusznie – za początek rewolucji. No i kiedyś pokazałem ten system mojemu przyjacielowi, członkowi zarządu wielkiej francuskiej korporacji, który przyjechał mnie odwiedzić w USA. Obejrzał funkcjonowanie systemu ze zwykłą dla siebie starannością i orzekł bez wahania, że to się nigdy i do niczego w biznesie nie przyda. Nie on jeden.

Thomas Watson, będąc szefem IBM, sformułował słynną prognozę, że światowy rynek może wchłonąć maksimum pięć komputerów (I think there is a world market for maybe five computers), a Ken Olsen, właściciel i prezes firmy Digital Equipment Corporation, twierdził, że komputery osobiste nie mają racji bytu (There is no reason anyone would want a computer in their home). Tak jak niegdyś mapy poznawcze tych menedżerów nie pozwoliły im dostrzec przyszłości komputerów, tak samo było z opóźnionym dostrzeżeniem trendów nacjonalistycznych i antyliberalnych w wielu krajach świata na początku XXI wieku. Każda z tych przyszłości wymaga od strategów innego podejścia – od naturalnych ruchów i reakcji na to, co wiemy, że się zdarzy, przez działania kształtujące przyszłość, aż po inwestycje w opcje działania na wypadek przyszłości, o której nie wiemy prawie nic poza tym, że będzie inna, niż nam się wydaje.

Tu i tam, w przeszłości

Jest jednak także trzeci wymiar czasu, który w mojej opinii jest fundamentalnie ważny dla myślenia strategicznego, a niezwykle rzadko pojawia się w dyskusjach menedżerskich – chodzi o przeszłość. Miłośnicy Bonda wiedzą, że jutro nigdy nie umiera[7]. Problem polega na tym, że wczoraj też. Przeszłość istnieje i ma znaczenie. Jak pięknie powiedział William Faulkner w jednej ze swoich najsłynniejszych fraz: „Przeszłość nie umiera nigdy. Właściwie nawet niejest przeszłością”[8]. A mówiąc bardziej prozaicznie, historia firmy ma niesamowicie ważne znaczenie i swoje stałe echo w teraźniejszości. Jest obecna w systemach zarządzania ludźmi, w strukturach, w procesach, w wyborach produktów, usług i rynków, w kryteriach inwestycyjnych, w sposobach traktowania dostawców – praktycznie prawie we wszystkim. Wiele z tych rozwiązań jest pochodną norm i wartości założycieli, pierwszych wyborów lub warunków wyjściowych w otoczeniu[9]. W teorii nazywamy to zjawiskiem kohorty (grupa organizacji, która powstała w określonym czasie i w podobnych warunkach otoczenia), ścieżki rozwojowej (ewolucji organizacji) i mechanizmem wdrukowania, czyli przemożnego wpływu pierwszego okresu funkcjonowania organizacji na jej późniejszy rozwój (imprint). Ich praktyczne znaczenie omawiam szczegółowo w rozdziale czwartym. To, co mają wspólnego te trzy mechanizmy, to bardzo silne i trudno dostrzegalne oddziaływanie na teraźniejszość. I dlatego myślenie i dyskusja o przeszłości organizacji i rozstrzygnięciach, które ukształtowała tamta czasoprzestrzeń, musi być fragmentem każdego procesu budowy strategii firmy.

Dobra strategia firmy powinna uwzględniać wyzwania wszystkich trzech wymiarów czasu jednocześnie. Ma brać z przeszłości to, co najlepsze, budować skuteczny i zyskowny model biznesowy, dający firmie turbodoładowanie w teraźniejszości, i stworzyć opcje działania w bliskiej przyszłości, jak również zabezpieczać przed zagrożeniami, które mogą się pojawić w długim horyzoncie. Mówiąc krótko – ma zapewnić firmie równowagę rozwojową. Można sobie logikę tego mechanizmu wyobrazić jako system kół zębatych o różnej średnicy, które współpracują ze sobą. I dopóki współpracują zgodnie, system działa. Gdy tylko któreś z kół zębatych zaczyna obracać się szybciej lub wolniej, cały system zaczyna się blokować. W praktyce równowaga ta będzie czasami zaburzona na korzyść którejś z perspektyw – najczęściej teraźniejszej. I trudno tego uniknąć. Ważne jest to, aby o tym wiedzieć i nie dopuścić, aby którakolwiek z tych perspektyw czasowych stała się jedyną i dominującą kotwicą strategii – jedynym kołem zębatym w grze.

Trzy czasy w praktyce, czyli przypadek Polmosu Lublin

W okresie ostatnich kilkunastu lat modelowym przykładem skutecznego zarządzania strategicznego swoją czasoprzestrzenią był Polmos Lublin[10]. Dawniej przedsiębiorstwo państwowe, zostało sprywatyzowane w 2001 roku w ramach programu prywatyzacji przemysłu alkoholowego. W momencie prywatyzacji, z obrotami 172 mln zł, firma była dalekim, szóstym graczem na rynku. Spółka była marginalnie obecna na rynku czystej wódki (około 2% udziału w rynku), ale za to była liderem w segmencie wódek kolorowych z 14-procentowym udziałem w rynku. Portfel produktów firmy był zdominowany przez wódkę Żołądkową Gorzką, która stanowiła ponad 70% sprzedaży wartościowo. Żołądkowa Gorzka – wbrew swojej nazwie słodka i na dodatek pomarańczowa wódka kolorowa – była popularna głównie wśród dwóch dużych segmentów klientów: kobiet, które wieczorami piły ją jako likier, oraz pijaków i alkoholików, którzy pili ją głównie rano jako lekarstwo na kaca.

Spółka w czasie prywatyzacji była w trudnej sytuacji strategicznej zdeterminowanej przez swoją historię i decyzje państwowego właściciela. Budynki produkcyjne zlokalizowane były na stosunkowo dużym obszarze w centrum Lublina. Firma miała kilka instalacji przemysłowych rozrzuconych po różnych budynkach, liczne magazyny oraz własny system kolejowy z małymi lokomotywami spalinowymi, wykorzystywany kiedyś do przewozu spirytusu. Obecnie był bardzo rzadko używany, ponieważ spirytus był coraz częściej transportowany ciężarówkami. Przedsiębiorstwo przynosiło straty finansowe, zatrudnienie wynosiło około 200 osób i na jego straży stały trzy aktywne związki zawodowe. Dodatkowo w ramach spółki działał także zakład produkcyjny drożdży (drożdże były sprzedawane do piekarń na Lubelszczyźnie), zajmujący jeden duży budynek na terenie zakładu. Firma kontrolowała tylko 59% swojej głównej marki, Żołądkowej Gorzkiej, bo przed prywatyzacją wszystkie marki zostały przez agencję odpowiedzialną za prywatyzację podzielone pomiędzy różne Polmosy. W przypadku Żołądkowej Gorzkiej pozostałe 41% marki i prawo do jej produkcji miał Polmos Starogard.

Po prywatyzacji nowa ekipa menedżerska, kierowana przez inwestora, rzutkiego przedsiębiorcę Janusza Palikota, skupiła się na zbudowaniu dwutorowej strategii odnoszącej się do wyzwań teraźniejszości i najbliższej przyszłości. Tu i teraz trzeba było wykonać klasyczne ruchy przywracające firmie równowagę i logikę bieżącego funkcjonowania – obniżyć koszty, doprowadzić do ładu przepływy finansowe, stworzyć lepszą dystrybucję numeryczną i ważoną, poprawić jakość produktów i napędzić większą sprzedaż. Zatrudnienie zostało ograniczone do 150 osób, a część gruntów i instalacji została sprzedana (w tym drożdżownia). System wewnętrznego transportu kolejowego został zlikwidowany, a lokomotywy sprzedane lub oddane. Instalacje zostały przeniesione tak blisko, jak to możliwe, aby zaoszczędzić na środkach transportu i logistyce. Ponieważ spółka była zbyt mała, aby samodzielnie zbudować opłacalną dystrybucję, Polmos Lublin podpisał umowę z największą w Polsce spółką winiarską Ambra SA, liderem w produkcji win musujących, na prowadzenie dystrybucji. W ten sposób przynajmniej czasowo pozbył się nagminnego w tamtym okresie problemu zbierania na czas wierzytelności, a także dotarł do większej grupy detalistów.

Głównym bagażem przeszłości, który miał wpływ na funkcjonowanie firmy, był brak kontroli nad marką oraz dosyć podejrzany image głównego produktu. Strategia poradzenia sobie z tymi wyzwaniami była następująca. Aby odzyskać pełną kontrolę nad marką, w 2002 roku Polmos Lublin wykupił za ogromną jak na tamte czasy kwotę ponad trzydziestu milionów złotych (większą niż cena samego Polmosu Lublin w procesie prywatyzacji) od Belvedere Group pozostałe 41% własności marki. Mając już kontrolę nad własną marką, zdecydowano się zrealizować następujące przedsięwzięcia nadające kierunek firmie w najbliższej przyszłości:

odmłodzić główną markę

poprzez

zmianę kształtu butelki i etykiet oraz systematyczne – nawet marginalne – innowacje, które tworzą wartość dla klientów (dodanie do butelki szklanki, zapalniczki, metalowej manierki, kartonu z opakowaniem itp.);

produkować Żołądkową Gorzką w butelkach o różnych rozmiarach, zwłaszcza w małych butelkach o pojemności 100 ml i 250 ml, bardzo popularnych w szybko rozwijającym się nowym kanale dystrybucji stacji benzynowych (butelki te mają wyższą marżę niż butelki 0,7 litra);

rozszerzyć zasięg konsumentów o młode pokolenie, wprowadzając Żołądkową Gorzką do coraz modniejszych w tamtym czasie pubów i klubów.

Wyniki tej prostej strategii były doskonałe, trochę także ze względu na małą aktywność i innowacyjność konkurencji. Bez marketingu i promocji (zabronione prawem), ale z umiejętnym merchandisingiem i współpracą z dystrybutorami przychody w latach 2001–2004 wzrosły prawie dwukrotnie, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży Żołądkowej Gorzkiej. Ostrożne repozycjonowanie pozwoliło firmie na zachowanie tradycyjnych klientów i jednoczesne zdobycie przychylności młodego pokolenia konsumentów. Stacje benzynowe – nowy kanał dystrybucji – stały się ogromnym źródłem przychodów i generatorem wysokich marż. Wraz ze wzrostem sprzedaży Żołądkowa Gorzka stała się ulubioną wódką kolorową wśród dystrybutorów, a sieć sprzedaży, którą firma zbudowała po przejęciu z powrotem od Ambry SA dystrybucji, nabrała wiatru w żagle. Sukces zaczął się sam napędzać.

Firma mogła spocząć na laurach, bo miała świetne wyniki, ale kierownictwo firmy założyło, że poprawa sytuacji jest przejściowa, odnosi się do wyzwań teraźniejszości, a budowa sukcesu w przyszłości wymaga dalszych działań i inwestycji. Sprzęt i maszyny były stare, firma pracowała na maksimum mocy produkcyjnych, a sprzedaż zależała w dużym stopniu od jednego produktu. Potrzebny był kolejny duży krok w stronę przyszłości, co oznaczało, że potrzebne były pieniądze. Firma zdecydowała się wejść na giełdę i w lutym 2005 roku przeprowadziła z sukcesem ofertę publiczną, obiecując inwestorom dalszy wzrost.

Istnieje skończona liczba dróg wzrostu, które dobrze opisuje teoria strategii. Generalnie są cztery. Firma może rosnąć na swoim rynku, powiększając udział w rynku swoich produktów, albo się dywersyfikować. Możliwości dywersyfikacji są trzy: stare produkty na nowe rynki, nowe produkty na starych rynkach i nowe produkty na nowych rynkach, czyli prawdziwie ryzykowne innowacje. Polmos Lublin wybrał prawie wszystkie te drogi jednocześnie, ale realizował je sekwencyjnie. Z jednej strony stale walczył o wzrost udziału Żołądkowej Gorzkiej w rynku wódek kolorowych w Polsce, a z drugiej spróbował umiędzynarodowienia działalności (stare produkty na nowe rynki). Wzmocnił swoją ofertę wódek czystych (segment wódek czystych był znacznie większy niż kolorowych) i zaoferował rozszerzenia swojego głównego produktu (Żołądkową Gorzką z miętą i z miodem, czyli nowe produkty na starych rynkach).

Nie wszystkie z tych posunięć były skuteczne, ale firmą zainteresował się fundusz Oaktree, który kupował średniej wielkości producentów napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej, planując ich konsolidację. Po krótkich negocjacjach Oaktree Capital kupił w 2006 roku akcje firmy od głównego inwestora i z czasem wycofał ją z giełdy. Jednocześnie fundusz postawił przed zarządem firmy wyzwanie dalszego szybkiego wzrostu na lokalnym rynku. De facto był tylko jeden sposób, aby zbudować inną przyszłość Polmosu Lublin na trudnym i niesłychanie konkurencyjnym rynku alkoholi. Trzeba było wykorzystać jej jedyny kluczowy zasób, czyli markę Żołądkowa Gorzka, w innowacyjny sposób – na wielkim rynku wódki czystej. Marka Żołądkowa Gorzka zawsze była w przeszłości kojarzona z wódką kolorową i praktycznie nikt nie kwestionował, że powinna taką pozostać, zwłaszcza że była liderem w swoim segmencie. Ryzyko przemieszczenia brandu było trudne do oszacowania, koszty wysokie, a w przypadku niepowodzenia mogło to oznaczać krach marki także w segmencie kolorowym. No i nikt nigdy wcześniej nie przemieścił istotnej marki między odmiennymi segmentami rynku. Taki ruch strategiczny można więc ocenić jako innowacyjną strategię, grę wysokiego ryzyka o nową przyszłość.

Polmos Lublin przygotował się bardzo starannie do zbudowania swojej nowej przyszłości. Wykorzystano badania rynkowe do ustalenia unikatowego (słodszego niż tradycyjne) smaku nowej wódki, co było bardzo innowacyjnym wówczas podejściem na rynku. Nazwa Czysta Żołądkowa Gorzka de Luxe była efektem badań lingwistycznych, które wskazały że wyrażenie „de luxe” przynosi konotacje luksusu i wysokiej jakości. Nowy produkt został wyceniony na 18 zł za butelkę, tak aby wpasować nowy produkt poniżej średniej ceny głównego segmentu. Jednocześnie nową butelkę i etykiety zaprojektowano tak, aby sugerowały luksusowy charakter produktu i pozycjonowały go wizualnie w segmencie premium. Wreszcie podjęto niezwykle strategiczną decyzję o wprowadzeniu nowego produktu głównie za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji i sprzedaży detalicznej (małych i średnich sklepów), dowartościowując najbardziej tradycyjne kanały i pomijając w ten sposób potężnych dystrybutorów i dużych detalistów, którzy mogli dać produktowi natychmiastowy efekt dużej skali.

Produkt zadebiutował w roku 2008 i natychmiast stał się przebojem. Takiego sukcesu na rynku nie było od czasu pojawienia się wiele lat wcześniej wódki Absolwent. Rynek przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. W 2009 roku nowy produkt stał się liderem rynku w Polsce i przeniósł Polmos Lublin z pozycji czwartej na drugą pod względem całkowitego udziału w rynku. Firma poszła natychmiast za ciosem i wprowadziła z sukcesem wódkę premium Stock Prestige oraz wódki Lubelskie w segmencie ekonomicznym, stając się w 2009 roku liderem całego rynku i obu segmentów – wódki czystej i kolorowej. Niemożliwe stało się faktem. Praktycznie bez komunikacji z konsumentem (reklama alkoholowych napojów wysokoprocentowych jest słusznie zakazana), na bardzo stabilnym rynku z dwoma wyraźnymi liderami (CEDC i Sobieski) o obrotach w punkcie wyjścia trzykrotnie większych, Polmos Lublin w okresie 2007–2008 zbudował strategię, która pozwoliła mu stać się liderem polskiego rynku.

Rozdział 2Nie każda firma musi mieć (wielką) strategię