Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków - Renata Majewska - książka

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków książka papierowa

Renata Majewska

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Stan prawny: marzec 2015 r.

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby naliczające wynagrodzenia dokonają zgodnego z prawem potrącania należności komorniczych lub administracyjnych z pensji.

Dzięki tej książce dowiesz się:
- Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika lub zleceniobiorcy, jeżeli podlega ono tytułowi egzekucyjnemu
- Jak dokonywać potrąceń z ZFŚS, zasiłków lub wynagrodzenia chorobowego, jakie są zasady potrąceń za zgodą pracownika
- Jakie są limity potrąceń i kwot wolnych
- Jak dokonać potrąceń z kilku wypłat w miesiącu

Dzięki publikacji dowiesz się jak dokonać potrąceń:
* Komorniczych i administracyjnych
* zaliczek pieniężnych
* kar pieniężnych
* alimentów
* należności na rzecz banków
* należności na rzecz funduszu socjalnego
* składki związkowej
* wpłat na kasę zapomogową-pożyczkową
* po rozwiązaniu stosunku pracy
* po śmierci zatrudnionego

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:
Kiedy potrzebne jest potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentu stanowiącego podstawę potrąceń należności alimentacyjnych?
Jak dokonać potrącenia komorniczego w miesiącu wypłaty pracownikowi kilku świadczeń?
Czy na wezwanie organu egzekucyjnego szef musi mu przekazać numer konta bankowego pracownika i druku ZUS RMUA?
W jaki sposób przebiega egzekucja z wynagrodzenia zleceniobiorcy?
Czy pracodawca ma możliwość zaskarżenia nałożonej przez komornika grzywny?
Czy szef ma obowiązek poinformowania komornika o zmniejszeniu wymiaru etatu pracownika-dłużnika?
Jak przebiegają potrącenia komornicze z pensji zatrudnionego, który nie przepracował pełnego miesiąca?
Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po zwolnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlegało potrąceniom?
Które potrącenia mają pierwszeństwo w razie zbiegu zajęcia komorniczego i potrąceń dobrowolnych?
Co zrobić z pracownikiem, który nie rozliczył się z zadłużenia w kasie zapomogowo-pożyczkowej ani nie oddał obiegówki?

Obliczenia zawarte w publikacji uwzględniają zaktualizowane od 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z nowym minimalnym wynagrodzeniem) kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz inne wskaźniki płacowe. Zawierają również nowe kwoty wolne od obligatoryjnych potrąceń z zasiłków, wiążące w okresie 1 marca 2015 r. - 29 lutego 2016 r.

Liczba stron: 202

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325574635

Wydanie: 2

Oceny
0,0
0
0
0
0
0