Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji - Wiesława Caputa, Danuta Szwajca - ebook

Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji ebook

Caputa Wiesława, Danuta Szwajca

0,0
65,00 zł

Opis

Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkowej, będącym jednocześnie siłą napędową jej rozwoju. Przedsiębiorstwa rywalizują o dostęp do surowców, kapitału, rynków zbytu, kanałów dystrybucji, dążąc do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych, pogłębiająca się liberalizacja rynków, otwartość gospodarek, rewolucja technologiczna, to zasadnicze powo­dy upowszechnienia się koncepcji kreowania wartości, jako podstawowego imperatywu współczesnego przedsiębiorstwa. U podstaw kreowania war­tości przedsiębiorstwa leży potencjał konkurencyjny, w strukturze którego dominujące znaczenie zyskują zasoby niematerialne.

Zasadniczym celem publikacji jest prezentacja struktury potencjału konkurencyjności i jej zmian w warunkach globalizacji gospodarki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF